Franse vakbonden volharden, scheurtjes in stakingsfront

PARIJS, 14 DEC. De Franse crisis duurt volop voort. Ondanks een lichte afbrokkeling van het stakingsfront houden de vakbonden CGT en Force Ouvrière hun pressie vol. Door aanhoudende stakingen en nieuwe landelijke manifestaties zaterdag willen zij de regering dwingen haar sociaal hervormingsplan in te trekken. Premier Juppé bestrijdt de 'politisering' van de crisis.

Nadat hij in de wekelijkse ministerraad de volle steun van president Chirac had gekregen, ontving premier Juppé gisteren een aantal leiders uit de regeringscoalitie. Oud-president Giscard d'Estaing, de oud-premiers Barre en Balladur en de liberale partijleider Léotard betuigden op hun beurt steun aan de regeringsplannen.

Juppé heeft desondanks op twee fronten te maken grote problemen. De vakbondsacties hebben een sociale crisis blootgelegd die hij moeilijk kan genezen. Gisteren werd duidelijk dat de regering, na alle concessies aan het spoorwegpersoneel, nu ook de overige ambtenaren heeft beloofd dat hun gunstige pensioen-regeling niet meer ter discussie staat. Maar de bonden jagen nog steeds op de laatste prooi: de complete intrekking van het plan-Juppé ter hevorming en financiële gezondmaking van de sociale zekerheid.

De tweede dreiging voor Juppé is politiek. Ondanks de steunbetuiging van de kopstukken uit zijn coalitie laten geestverwante parlementariërs hun ongeduld blijken. Velen betwijfelen of deze minister-president nog over het krediet beschikt om welk beleid dan ook tot een goede uitvoering te brengen. Als premier Juppé kerstmis al haalt, dan is het onwaarschijnlijk dat hij pasen zal redden, zo luiden de speculaties die vrijelijk worden geuit.

Die twee ontwikkelingen versterken elkaar. CGT-leider Louis Viannet ontkent steeds dat hij uit is op het hoofd van Juppé. Maar naarmate het sociaal-financieel beleid èn de talrijke, te laat komende concessies aan de persoon van de premier zijn verbonden, wordt het voor de bonden des te aantrekkelijker om Juppé's vertrek als symbool van de algehele overwinning van het Franse syndicalisme na te jagen. Tegelijkertijd verliest Juppé politiek rugdekking door de aanhoudende sociale ontevredenheid.

President Chirac liet zich voor de tweede keer uit over het drie weken oude conflict, dit keer via regeringswoordvoerder minister Alain Lamassoure: “Ik ben niet gekozen om het verval van Frankrijk te organiseren. Er is geen alternatief voor de gevoerde politiek. (..) Ik heb er vertrouwen in dat de regering deze politiek zal voortzetten, eenvoudig omdat er geen andere is.”

Alain Juppé deelde mee dat hij persoonlijk de 'sociale top' zal voorzitten die volgende donderdag wordt gehouden. De voormannen van CGT en FO klagen dat daar algemeenheden worden besproken, terwijl de leiders van de meer gematigde CFDT en CFTC de eer opeisen voor het openen van deze sociale dialoog. De stakingsleiders zien in het tijdschema van Juppé een poging de staking te laten verlopen zonder dat Juppé verdere concessies hoeft te doen.

Uit een vandaag gepubliceerde enquête blijkt dat 40 procent van de Fransen niet één maatregel kan noemen uit het plan-Juppé dat 15 november werd gepresenteerd. Van de 21 maatregelen kennen de overige Fransen er drie. Desondanks is een overgrote meerderheid van mening dat Juppé's plannen onrechtvaardig zijn, dat zij lijden aan een gebrek aan overleg en dat zij slecht zijn uitgelegd. De Franse pers was een maand geleden overwegend positief over het pakket-Juppé.

    • Marc Chavannes