Fractie CDA akkoord met versterkt bestuur

DEN HAAG, 14 DEC. De fractie van het CDA heeft gisteren op voorstel van een commissie bestaande uit Heerma, De Hoop Scheffer en Kamervoorzitter Deetman besloten een “sterker politiek en aansturend” fractiebestuur te kiezen. Volgens fractievoorzitter Heerma was dat nodig omdat “aanwezige talenten onvoldoende werden benut doordat overal hekjes omheen waren gezet”.

Tot nu toe mocht een fractielid dat hoofd was van fractiecommissie niet tevens lid zijn van het fractiebestuur. Deze 'anticumulatie'-regeling was bedoeld om concentratie van macht bij de fractie-top te voorkomen. Heerma, die eerder zich tegen een verandering van deze regeling had verzet, zei gisteren dat de oppositierol een snellere reactie op actuele gebeurtenissen nodig maakt en daarmee sterkere sturing vanuit de top.

Buitenlandspecialist J. de Hoop Scheffer, is om zijn “sterke externe profiel” vice-voorzitter van de CDA-fractie geworden. Ook is hij een “uitstekend christen-democraat”, zo verklaarde Heerma gisteravond op een persbijeenkomst naar aanleiding van de verandering van de fractie-organisatie. Heerma wilde niet ingaan op de vraag of De Hoop Scheffer kan uitgroeien tot de eerste man van het CDA. “Ambities zijn niet verboden”, zei Heerma alleen.

In de nieuwe opzet zijn vijf clusterhoofden aangewezen die tevens lid zijn van het fractiebestuur: J. de Hoop Scheffer (buitenland), W. van de Camp (onderwijs/volksgezondheid), W. Mateman (binnenlandse zaken/justitie), F. Wolters (sociaal-economische zaken) en B. Esselink (milieu/verkeer en waterstaat/landbouw). Huidig lid van het bestuur Doelman-Pel blijft fractiesecretaris en -penningmeester.

Als gevolg van de nieuwe opzet hebben drie leden van het oude fractiebestuur, Y. van Rooy, R. Smits en N. Dankers, het veld moeten ruimen. Een poging van enkele fractieleden om Van Rooy sociaal-economisch clusterhoofd te maken om zo meer vrouwen in het fractiebestuur te krijgen, mislukte omdat zij daar zelf niet aan wilde meewerken.