Europarlement start enquête douanefraude

STRAATSBURG, 14 DEC. Een speciale enquêtecommissie van het Europees parlement gaat onderzoek doen naar fraude en wanbeheer bij het communautair douanevervoer in de Europese Unie. De christendemocraten hadden daarom gevraagd. Ze schatten dat de EU en lidstaten door frauduleuze praktijken in deze sector jaarlijks zo'n 440 miljoen gulden aan inkomsten verliezen.

De commissie, die zal bestaan uit zeventien afgevaardigden, treedt vandaag aan en moet binnen een jaar verslag uitbrengen aan het parlement. Ze kan zo nodig ministers en ambtenaren dagvaarden.

Het is voor het eerst dat het Europees parlement van het enquêterecht gebruik maakt. Wilfried Martens, leider van de christen-democraten, hoopt dat de parlementaire commissie de zwakke schakels in het douane-systeem blootlegt. Ze zal ook concrete voorstellen moeten doen hoe fraude is te voorkomen.

Bartho Pronk (CDA), die deel zal uitmaken van de commissie, verwacht positieve resultaten mede omdat het onderzoek zich richt op één soort fraude. Volgens hem komen onregelmatigheden vooral voor bij doorvoer via de Europese Unie naar een land buiten de Unie. Partijen goederen “zwerven” door Europa, veranderen van eigenaar en “verdwijnen” illegaal op de Europese markt zonder dat er invoerrechten en btw voor zijn betaald, zo schetste Pronk. Vooral bij produkten waarop hoge accijnzen gelden, zoals sigaretten, is dit volgens hem een “lucratieve bezigheid”. (ANP)