Dijkstal wil snel in overleg met politiebonden

DEN HAAG, 14 DEC. Minister Dijkstal van binnenlandse zaken wil op korte termijn met de politiebonden het overleg over een nieuwe CAO voor de 40.000 politie-ambtenaren heropenen.

Vanochtend bij de presatie van het rapport van de commissie-Albeda, die bemiddelt in het CAO-conlict tussen de bonden en minister Dijkstal, noemde topambtenaar Borghouts van binnenlandse zaken het rapport “een goede basis om weer met de bonden te praten over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.” De bonden wijzen het rapport evenwel resoluut van de hand. “Het bevat geen nieuwe elementen die kunnen bijdragen tot een oplossing van het conflict”, aldus de gezamenlijke bonden.

De bonden reageren sceptisch op de uitnodiging. “We hebben afgesproken dat we het rapport van de commissie-Albeda met Dijkstal bespreken”, zegt een woordvoerder van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) namens alle bonden. “Maar wanneer Dijkstal niet met een nieuw bod komt, wordt het een zeer kort gesprek. De acties gaan gewoon door.” Volgens Albeda moet het conflict aan de onderhandelingstafel worden opgelost. “De straat is - zeker voor de politie - niet de juiste plek om arbeidsconflicten met de werkgever uit te vechten.”

Het belangrijkste geschilpunt in het conflict is het voornemen van Dijkstal om de inconveniënten-toeslag te schrappen. De bonden keren zich fel tegen dit voorstel. Iedere agent krijgt, of hij nu onregelmatig werkt of niet, een vaste toelage voor onregelmatigheid. Volgens Albeda hebben de bonden en de achtereenvolgende ministers van binnenlandse zaken de regeling “misbruikt” voor andere doeleinden. “Aan minister Dijkstal komt de eer toe de eerste minister te zijn, die het aandurft om oneigenlijk gebruik van rechtspositieregelingen bij de politie een halt toe te roepen”, aldus Albeda in een toelichting op het rapport.

De commissie-Albeda stelt voor de onregelmatigheidstoeslag per 1 juli volgend jaar te vervangen door een zogeheten operationele toelage, die alleen wordt uitgekeerd bij onregelmatig werk. Veertig procent van de vaste component van de huidige regeling zou dan worden ingebouwd in het salaris, dat daardoor met twee procent stijgt. Nadat de bonden daar maandag tijdens een hoorzitting felle kritiek op leverden, is dat percentage in het vanmorgen gepresenteerde rapport verhoogd tot zestig.