Chef geheime politie in Riga veroordeeld

RIGA, 14 DEC. Een rechtbank in de Letse hoofdstad Riga heeft gisteren de 87-jarige Alfons Noviks, chef van de stalinistische geheime politie in de jaren veertig, tot levenslang veroordeeld wegens zijn rol bij de deportatie van tienduizenden Letten naar Siberië. Noviks, bijgenaamd 'de Grote Slachter', heeft volgens de rechtbank ook opdracht gegeven tot het martelen en executeren van politieke gevangenen en heeft ook persoonlijk deelgenomen aan martelingen. Letland werd door de Sovjet-Unie bezet en geannexeerd in 1940. In 1940 en 1941 werden talrijke Letten die een rol hadden gespeeld in het onafhankelijke Letland door het nieuwe stalinistische regime geliquideerd. Een dergelijke massazuivering - met executies en deportaties - werd herhaald na de herovering van Letland op de Duitsers aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. In totaal werden in de jaren veertig 230.000 Letten naar Siberië gedeporteerd. Noviks had als leider van de geheime politie tussen 1941 en 1949 een grot aandeel in de vervolgingen. Hij ging tegen het midden van de jaren vijftig als KGB-generaal met pensioen. Op 15 maart vorig jaar werd hij gearresteerd. Tijdens het proces heeft Noviks toegegeven betrokken zijn geweest bij de deportaties, maar zich niet schuldig te achten omdat hij naar zijn zeggen streed tegen “de vijanden van de Sovjet-Unie, overeenkomstig de bevelen die ik kreeg”. (AP)