Arie van der Zwan rector Nijenrode

Niet bekend

Van der Zwan staat vooral bekend om zijn adviezen in probleemsituaties. Nijenrode ontkent ten stelligste dat Van der Zwan om deze reden is gevraagd. Van een probleemsituatie bij Nijenrode is volgens de universiteit geen sprake. Arie van der Zwan is momenteel bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en heeft een eigen adviesbureau.

Van der Zwan volgt de huidige rector prof. dr. Ph. A. Naert op. Binnen de muren van Nijenrode staat Naert als een zeer goede bestuurder bekend. De faculteit benadrukt dat Naert “in goed overleg” vertrekt. Oud-minister en voorzitter van het dagelijks bestuur mevrouw Kroes heeft Van der Zwan gevraagd omdat zij verwacht dat hij de faculteit zakelijk kan leiden. Zij hoopt dat de hoogleraar morgen de knoop doorhakt.

Van der Zwan is momenteel hoogleraar Ondernemingsbeleid en Management aan de Erasmus Universiteit. Hij bezette eerder de Drees-Leerstoel aan de Universiteit van Utrecht. Ook was hij eerder topman van de Nationale Investerings Bank en van Vendex International en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.