Van Serviërs Sarajevo is 98 procent tegen 'Dayton'

SARAJEVO/PARIJS, 13 DEC. De Servische inwoners van vijf voorsteden van Sarajevo hebben in een referendum, gisteren, het vredesakkoord van Dayton met een meerderheid van 98,78 procent van de stemmen afgewezen.

Bij het referendum moesten de Bosnische Serviërs hun mening geven over de paragrafen in het vredesakkoord die betrekking hebben op de toekomst van de vijf voorsteden. Het akkoord bepaalt dat Sarajevo wordt verenigd en dat de vijf voorsteden onder het gezag van de Bosnische regering komen. Radio-Pale meldde vandaag de uitslag van de volksstemming: van de 85.189 ingeschreven kiezers kwam 91,74 procent stemmen; 98,78 procent van hen antwoordde 'nee' op de vraag of ze ermee instemmen onder het gezag van de Bosnische regering te leven.

Het referendum heeft slechts symbolische waarde, omdat heronderhandelingen over of wijzigingen van het vredesakkoord bij voorbaat zijn uitgesloten door alle partijen die het in Dayton hebben geparafeerd, inclusief de Servische president Milosevic, die namens de Bosnische Serviërs parafeerde.

Dat is volgens waarnemers ook de Bosnische Serviërs wel duidelijk. De VN meldden gisteren dat hun leger bezig is de vijf voorsteden te ontruimen. Blauwhelmen telden 76 militaire vrachtwagens die beladen het gebied verlieten. Wat ze vervoerden was niet duidelijk, maar de VN nemen aan dat het om militair materiaal gaat dat wordt weggebracht in afwachting van de overdracht van de voorsteden aan de Bosnische regering.

De Bosnische president, Izetbegovic, zei gisteren bij zijn vertrek naar Parijs dat de Serviërs van Sarajevo niets te vrezen hebben als ze binnenkort onder zijn gezag komen te staan. “Ik wil onderstrepen dat er geen wraak wordt genomen, maar dat er wel rechtvaardigheid moet bestaan. Met andere woorden: de enigen die iets te vrezen hebben zijn diegenen die oorlogsmisdaden hebben begaan”, aldus de president.

Frankrijk heeft voor de vrijlating van twee Franse piloten door de Bosnische Serviërs, gisteren, “geen enkele concessie, van welke aard dan ook”, gedaan. Dat zei gisteren de woordvoerder van president Chirac na de terugkeer van de twee piloten in Parijs. De piloten, die op 30 augustus bij Pale werden neergeschoten, werden door de opperbevelhebber van de Bosnische Serviërs, generaal Ratko Mladic, bij Zvornik overgedragen aan de Franse stafchef. De twee werden 's avonds op een luchtmachtbasis bij Parijs verwelkomd door president Chirac zelf.

Chirac bedankte de Servische president, Milosevic, en de Russische president, Jeltsin, voor hun bemiddelend werk. Beiden hebben druk uitgeoefend op de Bosnische Serviërs om de piloten vrij te laten, en wel vóór de ondertekening van het vredesakkoord voor Bosnië, morgen.

De vrijlating van de twee is algemeen toegejuicht.De Amerikaanse president, Clinton, bestempelde de vrijlating als een teken van “goede wil” van de Bosnische Serviërs. Bonn zag in de vrijlating “een positief signaal”. Maar de Bosnische Serviërs lieten zich zelf gisteren verbitterd uit. Radio-Pale meldde: “Twee piloten die ons hebben gebombardeerd met het doel zoveel mogelijk uit te roeien en te vernietigen, zijn op glorieuze wijze vrijgelaten omdat Frankrijk dat eiste. Zo loopt het verhaal af van de oorlogsmisdaden en de criteria waarmee ze worden opgesteld. Zo loopt ook het verhaal af van de almachtigen en de onmachtigen. De conclusie is simpel en pijnlijk: twee piloten, oorlogsmisdadigers, krijgen van de wereld voorrang boven de 120.000 Serviërs in Sarajevo.” (Reuter, AP, AFP)