Stakers Frankrijk stellen meer eisen

PARIJS, 13 DEC. Actievoerders in Frankrijk hebben opgeroepen tot de volgende grote demonstraties aanstaande zaterdag, nadat gisteren tussen de één en twee miljoen mensen tegen de sociale hervormingen van premier Juppé op de been kwamen. Op die manier hoopt de harde kern van de stakers ook de privé-sector op grote schaal bij het verzet te betrekken.

De spoorwegwerkers hebben vanochtend in overgrote meerderheid besloten om de staking, vandaag in de twintigste dag, voort te zetten. De stakers stellen zelfs nieuwe eisen.

Over het politiek overleven van premier Juppé wordt inmiddels openlijk gespeculeerd. President Chirac onderstreepte nogmaals zijn steun voor de sociale hervormingen van de regering. Juppé zelf deed opnieuw een concessie: nadat hij eerder de spoorwegwerkers had beloofd dat er niet aan hun pensioenen getornd zal worden, beloofde hij dat ook aan de ambtenaren.

Behalve de oorspronkelijke strijdpunten - hervorming van de sociale zekerheid en bescherming van de publieke sector - werd gisteren ook geprotesteerd tegen de autoritaire wijze waarop de regering haar bezuinigingsbeleid wil doorvoeren.

Premier Juppé overleefde gisteravond de tweede motie van wantrouwen binnen een week. Slechts 94 oppositiestemmen (op 577 zetels) kreeg hij tegen zich. Hij verzette zich tegen “een grootscheepse desinformatie-campagne” tegen zijn plan. Hij herhaalde dat er geen alternatief is. De regering heeft nu de bevoegdheden nodig om per 1 januari premies te verhogen en het ziekenfonds en andere sociale verzekeringen te stroomlijnen. “Wij hebben gehoord en begrepen wat het Franse volk wilde zeggen”, aldus Juppé.

De hardste vakcentrales die de huidige stakingsgolf op gang hebben gebracht, Force Ouvrière en CGT, betwijfelen dat. Zij eisen regelrechte intrekking van het plan-uppé. Marc Blondel (FO) zei: “Juppé vroeg om 2 miljoen Fransen op straat. Hij heeft ze gekregen. De machtsbalans is in ons voordeel doorgeslagen. Met deze opkomst laten wij het er toch niet bij zitten?”

Blondel eist dat de salarissen van het overheidspersoneel, tegen de oorspronkelijke bedoeling van de regering, alsnog worden verhoogd en dat werkgelegenheidsgaranties worden afgegeven. In die richting ging ook de stemming bij de stakende spoorwegwerkers die vanmorgen hun algemene vergaderingen hielden om te beslissen over voortzetting van hun acties. Als de spooremployés het werk hervatten, zullen andere categorieën stakers naar verwachting volgen. Gisteren erkende de vakbonden bij de spoorwegen voor het eerst dat zij wat betreft de voorgenomen modernisering van de SNCF en het sociaal beleid bij de spoorwegen schriftelijk hun zin hebben gekregen. Desondanks eisen zij aanvullende garanties voor de werkgelegenheid.

    • Marc Chavannes