Senaat stemt in met ecotax, VVD unaniem

DEN HAAG, 13 DEC. “Belangrijke inhoudelijke bezwaren” hebben niet verhinderd dat de VVD-fractie in de Eerste Kamer gisteren unaniem heeft gestemd voor invoering van de ecotax, de heffing op gas en elektriciteit. Naast de regeringsfracties PvdA, VVD en D66 stemden ook de oppositiepartijen GroenLinks, SGP, RPF, GPV, AOV, senator Bierman (onafhankelijk) voor de wet. CDA, SP en senator Hendriks (ex-AOV) stemden tegen de kleinverbruikersheffing op energie.

Volgens VVD-senator De Haze Winkelman is het uiteindelijk “een puur politieke afweging” geweest die de VVD deed besluiten voor te stemmen. Belangrijk daarbij was de toezegging van minister Wijers (economische zaken) dat Nederland Europese stappen zal afwachten voordat nieuwe initiatieven worden genomen op het terrein van fiscale belasting op energie. “Desondanks waren daarmee al onze bezwaren voor een belangrijk deel nog steeds niet weggenomen”, zei De Haze Winkelman. Doorslaggevend voor de VVD-fractie was het vertrouwen dat het kabinet voldoende vaart zet achter de sanering van de overheidsfinanciën en de vermindering van de collectieve lastendruk. “Dat geeft ons voldoende zekerheid over een aantal belangrijke delen van het kabinetsbeleid”, aldus de VVD-senator.

De energiebelasting levert volgend jaar 1,1 miljard gulden op en wordt gecompenseerd door een pakket van lastenverlichting. Het wetsvoorstel dat de opbrengst van de heffing wordt teruggesluisd naar de burgers, haalde het met uitsluitend tegenstemmen van de senatoren Bierman en Hendriks. Een motie van GroenLinks-senator De Boer werd verworpen. Hierin werd gevraagd om financiële tegemoetkoming voor huishoudens met een minimuminkomen en hoge stookkosten die komend jaar nog niet zijn geholpen met energiebesparende maatregelen.

Alle kleinverbruikers moeten vanaf volgend jaar een heffing van 3,8 cent per kubieke meter gas betalen, oplopend tot 11,2 cent in 1998. Voor elektriciteit bedraagt de heffing 3,5 cent per kilowattuur. De eerste 800 kubieke meter gas en 800 kilowattuur elektriciteit zijn van de heffing vrijgesteld.