Schmitz: Bosniërs nog niet verplicht terug

DEN HAAG, 13 DEC. Staatssecretaris Schmitz (justitie) wil de A-status voor Bosnische vluchtelingen niet intrekken. Dit heeft de staatssecretaris gisteren gezegd in de Tweede Kamer. De fracties van VVD en CDA willen de A-status wel intrekken. Kamerlid Rijpstra (VVD) zei: “Als de vluchtelingen niet meer hebben te vrezen voor hun leven, dan kunnen ze terug.”

De A-status is de verblijfstitel met de meeste rechten. In theorie wordt de status niet voor het leven afgegeven, maar in de praktijk mogen vluchtelingen met een A-status in Nederland blijven. Volgens het ministerie van justitie hebben tienduizend vluchtelingen uit Bosnië in Nederland de A-status.

PvdA, D66 en GroenLinks willen evenals de staatssecretaris niet aan het principe van de A-status tornen. Wel willen deze partijen discussiëren over het feit of deze status in de toekomst een levenslang verblijf in Nederland moet garanderen.

Het ministerie van justitie heeft inmiddels besloten de voorlopige vergunning tot verblijf (VVTV) niet langer om te zetten in een A-status. Veel Bosnische vluchtelingen hebben zo'n VVTV gekregen, die minder rechten biedt en elk jaar moet worden verlengd. Als de situatie in het land van herkomst echter na drie jaar niet is verbeterd, wordt deze VVTV omgezet in een A-status.

Diverse fracties wezen gisteren op de rechtsongelijkheid die deze situatie kan opleveren. Schmitz zei daarover: “Als de ene Bosnische familie een A-status heeft gekregen omdat ze boven op de stapel lagen en de andere familie niet omdat ze onderop de stapel lagen, dan zal ik een juridische overgangsregeling maken. Maar zover ben ik nog niet.”

Kamerlid Verhagen (CDA) stelde gisteren voor de termijn waarna iemand een A-status kan krijgen van drie jaar te verlengen naar vijf jaar. Wil iemand na die vijf jaar in aanmerking komen voor de A-status, dan zal hij zich ook moeten laten naturaliseren tot Nederlander, aldus Verhagen. “Wil hij dat niet, dan zijn de banden met het land van herkomst kennelijk nog erg sterk.”