Politiebonden wijzen CAO-advies van de hand

ROTTERDAM, 13 DEC. De politiebonden wijzen het advies van de commissie-Albeda in het conflict over een nieuwe CAO voor de 40.000 politieambtenaren categorisch van de hand. Morgen, wanneer de commissie een definitief voorstel heeft gepresenteerd, zullen de bonden overleggen over mogelijke massalere en hardere acties.

Maandag werden minister Dijkstal, de korpsbeheerders en de bonden gehoord door de commissie-Albeda. De commissie stelde daarbij voor de omstreden vaste onregelmatigheidstoeslag, een vaste toelage die elke opsporingsambtenaar wordt uitbetaald, per 1 juli volgend jaar in een periode van zeven jaar te vervangen door een 'operationele onregelmatigheidstoeslag'. Veertig procent van de vaste toeslag wordt ingebouwd in het salaris, dat daardoor met twee procent stijgt. Tegelijk wordt de 'operationele toelage' voor onregelmatig werk aanzienlijk verhoogd. Dat moet worden bekostigd uit de loonruimte voor de werknemers en door Binnenlandse Zaken. De kosten zijn nog onduidelijk; er zijn bedragen genoemd die variëren van 34 tot 100 miljoen gulden.

Morgen presenteert de commissie-Albeda de uitgewerkte voorstellen. Voorzitter Van Duijn van de Nederlandse Politiebond zei vanochtend dat “Albeda er weinig van begrepen heeft”. De voorstellen zijn voor de bonden onaanvaardbaar en voor Binnenlandse Zaken te duur, aldus Van Duijn. “Dijkstal en ik keken elkaar tijdens de hoorzitting maandag in de ogen met een blik van: wat gebeurt hier in godsnaam?”

Voorzitter J. van Noortwijk van de Algemene Nederlandse Politievereniging (ANPV) neemt het advies van de commissie-Albeda “niet al te serieus”. “Jonge agenten in vol-continudienst gaan er fors op vooruit, dat zeker. Maar op oudere leeftijd wil niemand meer doorstromen naar een bureaufunctie, omdat het salarisverlies dan zo groot is. Wat heb je er bovendien aan als iedereen zondagochtend wil werken?”

Van Noortwijk wijst ook op het geval van de politiesurveillanten, agenten in salarisschalen 4 en 5, die een lagere opsporingsbevoegdheid hebben en geen dienstwapen dragen. Albeda zou maandag gezegd hebben dat zij er met een hoge 'operationele onregelmatigheidstoelage' op vooruit gaan, maar volgens Van Noordwijk is het tegendeel het geval.