Personeel van notariaat dreigt met staking

ROTTERDAM, 13 DEC. De Bond van Medewerkers in het Notariaat sluit stakingen van zijn leden niet uit nu de CAO-onderhandelingen al lange tijd op niets uitlopen. Als de vakbond volgende week niet tot overeenstemming kan komen met de werkgeversorganisatie dreigt de bond met stakingen tussen kerst en oudjaar.

Deze dreigende woorden uit secretaris L. Bosselaar van de werknemersorganisatie. De CAO-onderhandelingen tussen de Bond van Medewerkers in het Notariaat (BMN) en de Koninklijke Notariële Broederschap (KNB) worden volgende week dinsdag hervat. Eerder waren de gesprekken in een impasse geraakt nadat geen overeenstemming kon worden bereikt over het maximale salarisbedrag waarvoor een loonsverhoging moet gelden.

Na twee maanden en drie onderhandelingsronden hebben beide organisaties nog geen overeenstemming bereikt over een CAO voor volgend jaar. De bond is zeer verbolgen over de plannen van de KNB om medewerkers met een salaris vanaf 75.000 gulden per jaar niet onder de de salarisverhoging te laten vallen. Deze werknemers moeten van de werkgeversorganisatie zelf met hun baas overleggen over een eventuele salarisverhoging.

Dit gaat de vakbond te ver. Na ruggespraak met een deel van de leden, afgelopen zaterdag, formuleerde de bond nieuwe eisen. Ook de medewerkers die meer verdienen dan 75.000 gulden moeten een verhoging krijgen. Over hun resterende salaris hoeft de verhoging niet te worden betaald. Werknemers met een inkomen dat hoger is dan 100.000 gulden worden geheel buiten beschouwing gelaten. De bond eist een loonsverhoging van vijf procent. De gevolgen van de privatisering van de Ziektewet moeten voor rekening komen van de werkgevers.

Secretaris L. Bosselaar van de BMN houdt rekening met stakingsacties als de werkgevers zich niet coöperatiever opstellen bij de komende gespreksronde. “In onze branche komen stakingen nauwelijks voor maar we houden de mogelijkheid wel als troef achter de hand.” Bij de BMN zijn 2400 van de vijfduizend werknemers van notarissen aangesloten.

Directeur Kole van de werkgeversorganisatie wil niet veel kwijt over de eisen van de vakbond. Hij wil niet vooruitlopen op de onderhandelingen van volgende week en wil “deze zeker niet via de krant voeren”. De directeur is zeer verbaasd dat hij de eis om de lonen met vijf procent te verhogen via een persbericht te horen krijgt.