Pas op de plaats voor de chemie, winsten in '96 omlaag

ROTTERDAM, 13 DEC. De gezamenlijke Nederlandse chemische industrie verwacht dit jaar af te sluiten met een omzet van 48 miljard gulden en een winst van 5 miljard gulden. Ten opzichte van vorig jaar nam de produktie met 2,5 procent toe en stegen de verkoopprijzen met gemiddeld 7 procent.

In het eerste halfjaar werden vooral in de basischemie recordresultaten geboekt. In de tweede helft van 1995 zijn de bedrijven geconfronteerd met een scherpe prijsdaling. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de prijzen zich op korte termijn zullen herstellen.

Volgens de voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemie, ir Van der Meer, zal volgend jaar op zijn best te vergelijken zijn met dit jaar. Vandaag maakte hij bekend dat de Nederlandse chemie volgend jaar pas op de plaats moet maken wat de omzet betreft. De winst zal naar verwachting tien procent lager uitkomen dan dit jaar.

De investeringen in de chemie namen dit jaar toe tot 3,2 miljard gulden. De directe werkgelegenheid, die al enkele jaren dalende was, stabiliseerde zich op 81.500 arbeidsplaatsen. Voor 1996 wordt geen verdere daling verwacht.

Vorig jaar herstelde de Nederlandse chemie zich van de recessie van 1993 door een opleving van de export van chemische produkten.