'Parijs en Bonn zijn het eens over euromunt'

BRUSSEL, 13 DEC. Frankrijk en Duitsland hebben op een tweetal belangrijke punten overeenstemming bereikt over de invoering van de Europese munt per 1 januari 1999, waaronder de naam 'euro'. Over de invoering van de munt zal aanstaande vrijdag en zaterdag tijdens een topconferentie van de Europese staatshoofden en regeringsleiders in Madrid worden beslist.

Volgens diplomaten in Brussel hebben de Duitse bondskanselier Kohl en de Franse president Chirac reeds vorige week tijdens hun ontmoeting in het Duitse Baden-Baden een akkoord bereikt over het tijdstip waarop zal worden beslist welke Europese lidstaten er per 1 januari 1999 worden toegelaten tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Het nu afgesproken tijdstip van “januari 1998” wordt gezien als een compromis.

Frankrijk wilde uiterlijk eind 1997 al een beslissing, om het besluit niet tot inzet te laten worden van de parlementsverkiezingen van voorjaar 1998. Duitsland wilde juist een later tijdstip, om zo te kunnen beschikken over betrouwbare begrotingscijfers van de Europese lidstaten. Deze begrotingscijfers over 1997 zijn de maatstaf waarmee wordt bepaald welke lidstaten aan de financiële criteria van de EMU voldoen. Zo mag onder meer het begrotingstekort niet hoger zijn dan drie procent van het bruto binnenlands produkt.

Chirac en Kohl werden het volgens de Brusselse diplomaten ook eens over de naam 'euro' voor de gemeenschappelijke Europese munt. Parijs hield lang vast aan de naam 'ecu' - de afkorting die staat voor European Currency Unit, maar ook verwijst naar een oude Franse munt.

Geen overeenstemming zou zijn bereikt over de mogelijkheid om nog enige jaren staatsschuld op de financiële markten uit te kunnen blijven geven in de eigen munt, zoals Duitsland wil. Tegenstanders, waaronder Frankrijk, vrezen dat het blijven uitgeven van waardepapier in de naam van de eigen munt de acceptatie van de Europese munt op de financiële markten bemoeilijkt.

    • Birgit Donker