Overname Raet gaat door ondanks verlies

ROTTERDAM, 13 DEC. De automatiseringsbedrijven Getronics en Roccade willen de voorgenomen overname van Raet doorzetten, ondanks de onthutsende uitkomsten van het boekenonderzoek bij Raet. Gisteren lekte uit dat de Utrechtse automatiseerder, in weerwil van optimistische prognoses, een substantieel verlies over 1995 zal lijden.

Woordvoerders van Raet en de overnemende partijen zeggen dat hun onderhandelingen door het 'lijk in de kast' bij Raet geen vertraging oplopen en volgens plan voor de kerst zullen zijn afgerond. Wel zullen Raets aandeelhouders (personeel, Heidemij, Delta Lloyd, Centraal Beheer en investeringsmaatschappijen NIB, NPM en Sequoya) veel minder voor hun aandelen ontvangen.

De drie automatiseerders maakten in september bekend een nieuwe combinatie te vormen, waarbij Getronics en Roccade voor een niet nader genoemd bedrag elk 50 procent van Raets aandelen zouden kopen. Daardoor zou Nederlandse grootste automatiseringsbedrijf ontstaan, met een omzet van zo'n 2,5 miljard gulden en een marktaandeel van 15 procent. Opzet was de activiteiten van Raet onder eigen naam en met handhaving van de huidige organisatie voort te zetten. Een boekenonderzoek volgde.

In een 'strikt vertrouwelijk' rapport aan de centrale ondernemingsraad schrijft mr. W. Huisman, voorzitter van Raets hoofddirectie, dat het boekenonderzoek (due diligence) een “werkelijke situatie” bij zijn bedrijf heeft aangetoond die “in grote mate afwijkt van de uitgangspunten zoals deze door Roccade en Getronics bij het uitbrengen van het eerste bod werden gehanteerd”.

Raet (1644 werknemers, een half miljard omzet en 10 miljoen winst in 1994) voorspelde voor 1995 “substantiële winst”. Voormalig Philips-manager Huisman, in mei 1993 binnengehaald om het kwakkelende bedrijf te saneren, meldt nu dat Raet tot november substantieel verlies heeft geleden. “De prognoses tot en met het einde van het boekjaar brengen daarin geen substantiële verbetering”, erkent hij. Een reorganisatie bij Raet, waaraan hij de afgelopen jaren leiding gaf, blijkt “verre van afgerond te zijn. De meeste elementen uit het plan dienen nog geïmplementeerd te worden.”

Volgens FNV-bestuurder R. Daamen heeft Huisman “te lang de schone schijn opgehouden”. Dat Raet er veel slechter voorstaat dan was aangenomen wil hij niet alleen de huidige directievoorzitter verwijten. “Ook zijn voorgangers hebben een puinhoop achtergelaten. Huisman is er duidelijk niet in geslaagd die om te zetten in een positieve trend.”

De bedrijfseenheid Raet Applicaties (RAS), die computerprogramma's aan de man brengt, is bijzonder verliesgevend doordat ze te veel verschillende pakketten in te kleine markten probeert te verkopen. Voortzetting van RAS zou bij ongewijzigd beleid de overige, rendabele bedrijfsactiviteiten in gevaar brengen. In de huidige situatie, aldus Huisman, bestaat voor RAS “geen basis voor continuïteit”.

Als gevolg hiervan is het volgens de hoofddirectie nodig het produkten- en dienstenpakket van RAS aanzienlijk terug te brengen, wat ertoe leidt dat de komende twee jaar 350 banen vervallen. Huisman: “Roccade en Getronics zijn bereid om de intentie tot overname uit te voeren mitsdien de voorliggende maatregelen en acties daadwerkelijk worden uitgevoerd.”

H. Kleer, voorzitter van Raets centrale ondernemingsraad: “Er zijn bij het due diligence natuurlijk een aantal zaken aan het licht gekomen, maar de lekjes in de dakgoot worden door de kopende partijen gebruikt in het streven naar een lagere prijs. Roccade en Getronics doen alsof het hele dak vernieuwd moet worden.”

VHP-bestuurder M. Wigman houdt niet alleen Huisman verantwoordelijk voor de problemen bij Raet. “De raad van commissarissen heeft ook zitten slapen” zegt hij. Hij benadrukt dat de verliesgevende activiteiten van Raet in RAS samenkomen. “Daar moet gesaneerd worden, dat is duidelijk, maar de overige activiteiten van Raet zijn wèl levensvatbaar”, zegt Wigman.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling dat Roccade en Getronics uiterlijk deze week verantwoordelijk zouden worden voor het Raet-management. Dat is nog niet gebeurd. Zodra de transactie is afgerond, zullen commissarissen en hoofddirectie van Raet worden vervangen.