Olivetti schrapt 20 pct van zijn banen in Nederland

ROTTERDAM, 13 DEC. Het computerbedrijf Olivetti schrapt naar schatting twintig procent van de bijna vijfhonderd arbeidsplaatsen in Nederland. Bonden en personeel zouden daarover vandaag worden geïnformeerd.

De banenreductie is een rechtstreeks uitvloeisel van de problemen waarin het het Italiaanse concern verkeert door de aanhoudende verliezen in zijn computerdivisie. Twee maanden geleden slaagde topman Carlo de Benedetti erin omgerekend 2,2 miljard gulden aan nieuw kapitaal bijeen te krijgen, om de verliezen op te vangen en agressiever nieuwe markten (mobiele telefonie, multimedia) te kunnen bewerken. Tegelijk kondigde Olivetti aan 5000 van de 33.000 banen te zullen schrappen en de moedermaatschappij te splitsen in vijf zelfstandige bedrijven.

Olivetti Nederland, dat zo'n 300 miljoen gulden omzet heeft, reageerde toen betrekkelijk laconiek op de sombere berichten uit Italië. Volgens een woordvoerder draait het bedrijf in Leiden winstgevend, en heeft het voldoende opdrachten. “De laatste tijd zijn er enkele tientallen mensen aangenomen, we komen nog personeelsleden tekort”, aldus de woordvoerder.

Als gevolg van herstucturering in Italië dient nu ook de Nederlandse dochter haar organisatie te herzien. Olivetti Nederland wordt verdeeld in drie bedrijven: Olivetti Nederland (systems & services, waaronder telecommunicatie en multimedia), Olivetti Personal Computers en Olivetti Lexikon (faxen, kopieerapparaten en toebehoren). Hoewel daarover nog overleg met de vakbonden moet plaatshebben, ligt het voor de hand dat de meeste overbodige functies in de computerdivisie zullen worden gevonden. Olivetti schakelt voor herplaatsing van betrokken personeel een outplacementbureau in en wil vooralsnog niet spreken van gedwongen ontslagen.

Als gevolg van de slechte gang van zaken in zijn computerdivisie leed het Olivetti-concern de afgelopen vier jaar al een cumulatief verlies van 2,2 miljard gulden. In de eerste helft van dit jaar kwam daar nog eens 1,1 miljard gulden bij, op een omzet van 4,7 miljard gulden.

Olivetti, in de jaren tachtig een vooraanstaande producent van personal computers, heeft de laatste vijf jaar de grootste moeite de ontwikkelingen op deze markt bij te benen. Hoewel de produktiekosten ver boven het niveau van de concurrentie liggen, heeft De Benedetti heeft nooit een radicale sanering willen of kunnen doorvoeren. De verkoopstrategie van Olivetti geldt als weinig effectief, waardoor het marktaandeel van het bedrijf gestaag is teruggelopen. Het bedrijf zet op jaarbasis ongeveer 800.000 pc's af, en hoopt er volgend jaar een miljoen te verkopen. In combinatie met een reductie van de bedrijfskosten met ruim 30 procent zou dan quitte gespeeld kunnen worden.

Hier en daar is erop gespeculeerd dat de aangekondigde sanering van de computerdivisie bedoeld is om deze aantrekkelijker te maken voor eventuele kopers. De Benedetti heeft tot nog toe volgehouden dat dit niet de bedoeling is.

    • Hans Wammes