Na uitspraak Hoge Raad: Boete voor te hoge snelheid moet soepeler

DEN HAAG, 13 DEC. Tienduizenden lopende boetes voor snelheidsovertredingen moeten worden verlaagd, honderden zware snelheidsovertredingen zullen zelfs in het geheel niet worden vervolgd.

Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad gisteren. De Hoge Raad bepaalde dat het openbaar ministerie bij registratie en afhandeling van snelheidsovertreding rekening moet houden met een foutenmarge van drie procent in de meetapparatuur voor snelheden boven de honderd kilometer. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie betekent dit een enorme omrekenoperatie voor de nu lopende boetes en zal “een klein dorp van snelheidsovertreders de dans helemaal ontspringen”.

De Hoge Raad verwees gisteren drie zaken terug naar de gerechtshoven. Het ging in alle gevallen om snelheidsoverschrijdingen met iets meer dan dertig kilometer per uur, de grens waarboven de hardrijder voor de strafrechter moet verschijnen. Is de overtreding kleiner, dan wordt de boete administratief afgedaan via de wet-Mulder. Veel zaken waarin ten onrechte tot strafrechtelijke vervolging is besloten, worden geseponeerd omdat de termijn voor een administratieve afdoening (drie maanden) inmiddels is verstreken.

Advocaat W. Anker uit Leeuwarden bracht in april 1994 de eerste zaak aan het rollen. Een cliënt van hem kreeg te horen dat hij 31 kilometer harder had gereden dan de toegestane 80 kilometer per uur. In die zaak werd duidelijk dat de gebruikte apparatuur voor snelheidsmeting voldoet aan de eisen als de afwijking niet meer bedraagt dan drie procent. Het kon dus zijn dat zijn cliënt slechts 27,8 kilometer harder had gereden dan toegestaan en dus niet strafrechtelijk vervolgd mocht worden, aldus Anker. De kernvraag was of het bij snelheidsovertredingen ging om 'gemeten snelheid' of 'werkelijke snelheid'.

De kantonrechter in Hoorn stelde Anker in het gelijk, maar in hoger beroep verloor hij de zaak. De man ging daarna in cassatie. Bij een vergelijkbare zaak in Leeuwarden kreeg Anker wel gelijk. In de derde zaak in Utrecht veroordeelde de rechter een verdachte in hoger beroep. Kantoorgenoot H. Anker zei vanochtend desgevraagd nog zo'n dertig van dit soort zaken in de kast te hebben liggen. Veel rechters hebben hun vonnis aangehouden tot de Hoge Raad uitspraak zou doen.

Volgens een woordvoerder is het openbaar ministerie al op de uitspraak voorbereid. Inmiddels zijn er correctietabellen naar de politie gestuurd waarin de foutmarge is verwerkt. Snelheidsovertredingen tellen pas als de snelheid meer dan drie procent boven de grenswaarde ligt. Zo valt nu bijvoorbeeld pas een snelheidovertreding van 154.5 kilometer per uur waar 120 kilometer is toegestaan onder het strafrecht.

Het openbaar ministerie besloot maandag dat vanaf januari de maximale boete voor snelheidovertredingen verhoogd is tot 350 gulden. Tot dusver golden voor snelheidsoverschrijdingen tot en met 14 kilometer per uur boetes van 50 gulden, die opliepen tot een maximum van 200 gulden voor overtredingen van 26 tot en met 30 kilometer. Bij hogere snelheden komt de zaak voor de rechter en dreigen hogere boetes en verbeurdverklaring.