Mandaat VN-missie in Rwanda voor de laatste keer verlengd

NEW YORK, 13 DEC. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren ingestemd met een laatste verlenging van het mandaat van UNAMIR, de VN-missie in Rwanda, met drie maanden. De sterkte van de missie wordt met ongeveer eenderde teruggebracht tot 1.200 soldaten en 200 militaire waarnemers. Op 8 maart zullen alle VN-soldaten definitief worden teruggetrokken.

De resolutie die gisteren door de Raad werd aangenomen was een compromis tussen Rwanda en de volkerenorganisatie. De huidige regering in Kigali, die wordt gedomineerd door de voormalige Tutsi-rebellen van het Rwandese Patriottische Front (RPF), had gepleit voor een onmiddellijke terugtrekking van de VN-soldaten. De volkerenorganisatie daarentegen was voor verlenging van het mandaat omdat aanwezigheid van VN-soldaten in Rwanda de kans op terugkeer van de ongeveer een miljoen Hutu-vluchtelingen in Zaïre zou vergroten.

Het Rwandese bewind wantrouwt de VN omdat de organisatie niet genoeg gedaan zou hebben om de slachtpartijen tegen Tutsi's en gematigde Hutu's vorig jaar te beëindigen. “Lidstaten (van de VN - red.) die de conventie over genocide hebben geratificeerd, aarzelden om stappen te ondernemen in de periode van drie maanden (na de moord op 6 april op de Rwandese president Habyarimana) waarin eenachtste van de Rwandese bevolking werd afgeslacht”, aldus de Rwandese ambassadeur bij de VN gisteren.

De ambassadeur van Canada, dat honderd soldaten aan de VN-missie bijdraagt, bekritiseerde gisteren het besluit van de Veiligheidsraad. “Gezien de extreme onzekerheid van de regio lopen de VN wederom het risico getuige te zijn van afschuwelijke gebeurtenissen die zij door hun onmacht niet zullen kunnen voorkomen of zelfs maar beïnvloeden.”

Op het moment dat de slachtpartijen vorig jaar in Rwanda begonnen waren er ongeveer 500 VN-soldaten in het land. Na de moord door Hutu-extremisten op tien Belgische UNAMIR-soldaten besloot de Veiligheidsraad op 22 april het aantal manschappen terug te brengen tot zo'n 270. Nadat in een groot aantal landen zware kritiek op dat besluit was uitgeoefend verhoogde de Veiligheidsraad op 18 mei het aantal VN-soldaten tot 5.500. Op aandringen van de Rwandese regering werd dat aantal al in juni met meer dan de helft teruggebracht. (AP, Reuter, AFP)