Kamer eist uitleg kabinet na kritiek op politiekorpsen

DEN HAAG, 13 DEC. De Tweede Kamer wil dat de ministers Dijkstal (binnenlandse zaken) en Sorgdrager (justitie) begin volgend jaar uitleggen waarom de 25 regionale politiekorpsen nog steeds slecht functioneren.

De drie regeringsfracties en oppositiepartij CDA schrokken gisteren van de felle kritiek van de Algemene Rekenkamer op de politie. De Rekenkamer vindt het financiële beheer, het personeelsbeleid en de gegevensuitwisseling tussen de korpsen zorgwekkend. Zo is de uitwisseling van gegevens over delicten en verdachten gebrekkig. Vorig jaar uitte de Rekenkamer ook al ernstige kritiek op de politie, die tussen 1991 en 1994 drastisch werd gereorganiseerd.

Kamerlid Van der Heijden (CDA) zegt “onthutst” te zijn over de conclusies van de Rekenkamer. “In één jaar tijd zijn de klachten over de politie nog precies hetzelfde. In andere onderzoeken zijn dergelijke conclusies ook al getrokken. Ik vind het buitengewoon kwalijk dat de ministers de problemen niet kunnen oplossen.” Van der Heijden vindt, net als de overige fracties, dat Dijkstal en Sorgdrager in januari aan de Kamer moeten uitleggen wat zij hebben gedaan om de situatie te verbeteren.

De korpsbeheerders, de 25 burgemeesters die de leiding hebben over de korpsen, reageerden gisteren geïrriteerd op het rapport van de Rekenkamer. Deze heeft een beperkt zicht op de materie, zei de voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, de Nijmeegse burgemeester E. D'Hondt. Hij vindt dat de Rekenkamer eerst met de korpsleiding had moeten praten voordat het rapport werd samengesteld en gepubliceerd.

Minister Dijkstal heeft in het verleden een aantal korpsen onder financieel toezicht gesteld omdat hun begrotingen gebrekkig waren. Dijkstal en Sorgdrager wezen in hun weerwoord op het rapport van de Rekenkamer op het reorganisatieproces, dat verscheidene jaren vergt. Wel zien zij al enkele positieve ontwikkelingen bij de regionale korpsen.