GATT is nu officieel 'dood'

GENEVE, 13 DEC. De wereldhandelsorganisatie GATT, de General Agreement on Tariffs and Trade, is gisteren officieel ten grave gedragen. De organisatie die handelsbarrières uit de weg ruimde en de blauwdruk voor het wereldhandelssysteem ontwierp, is vervangen door de World Trade Organisation (WTO). De WTO is een krachtigere opvolger, die de liberalisering van de wereldhandel moet afdwingen. “Dit is niet de dood van de GATT, maar de geboorte van zijn kind”, zei WTO-voorzitter Ruggiero gisteren bij het afscheid. De WTO is op 1 januari van dit jaar van start gegaan, maar de GATT is bijna 12 maanden daarna in tact gebleven om de overgang te versoepelen. (AP)