Europarlement achter tolunie met Turkije

BRUSSEL, 13 DEC. Het Europees Parlement heeft vanmiddag na zware druk van Europese en Turkse regeringsleiders ingestemd met een douane-unie tussen de Europese Unie en Turkije. Van de Europarlementariërs stemden 343 voor de douane-unie en 149 tegen. Zesendertig onthielden zich van stemming.

Enkele maanden geleden leek het er nog op dat het parlement, dat een beslissende stem heeft in verdragen met landen buiten de EU, de overeenkomst zou tegenhouden. De Europarlementariërs wilden eerst democratische hervormingen in Turkije. Pauline Green, leider van de socialistische fractie die met een veto had gedreigd, zei vanochtend “met spijt” voor de douane-unie te stemmen, omdat Turkije nog steeds geen partner is die rechten van het individu respecteert.

“Toch zeggen we ja om de stappen in de goede richting verder aan te moedigen.”

In een resolutie gaf het Europarlement vanmiddag uiting aan zijn aanhoudende zorg over de toestand in Turkije, “ondanks enige verbeteringen”. Het beloofde “onmiddellijk te reageren” met overigens ongespecificeerde sancties als beloofde hervormingen niet ten uitvoer worden gelegd.

Inhoudelijk heeft de douane-unie, die op 1 januari 1996 van kracht wordt, alleen economische gevolgen: alle handelsbelemmeringen tussen de EU en Turkije worden opgeheven. Ter compensatie voor de tarieven die nu verdwijnen krijgt Turkije een financiële vergoeding van 375 miljoen ecu (784 miljoen gulden) tot het jaar 2000 en leningen van de Europese Investeringbank van 300 tot 400 miljoen ecu. Maar er wordt vooral groot politiek belang gehecht aan de douane-unie.