Enquête onder ambtenaren Emmen: college schiet tekort

EMMEN, 13 DEC. Het college van burgemeester en wethouders van Emmen is onvoldoende op de hoogte van de problemen die binnen de ambtelijke organisatie spelen, het treedt niet daadkrachtig op en neemt geen verantwoordelijkheid. Dit vindt een meerderheid van de leden van de ambtenarenbonden AbvaKabo, Novon en CFO in Emmen die door de bonden zijn geënqueteerd.

De bonden spreken van een ernstige vertrouwenscrisis tussen het personeel enerzijds en het management en college van B en W anderzijds. De ambtenaren zouden worden geïntimdeerd en bedreigd met hun positie, waardoor een sfeer van angst, onveiligheid en onrust is ontstaan. Van de ondervraagden (270 van de 540 leden stuurden het enquêteformulier terug) vindt 91 procent dat je als ambtenaar in de gemeentelijke organisatie van Emmen beter je mond kunt houden, omdat het anders een nadelige invloed op je positie kan hebben .

“Mensen zijn bang dat ze gepasseerd worden voor functies als ze te kritisch zijn”, aldus regiobestuurder F. Carbo van de ambtenarenbond AbvaKabo. “Als je voor je mening uitkomt kan dat je positie wel eens kosten, zo vreest men.” Binnen het ambtelijk apparaat is een grootscheepse reorganisatie aan de gang, waarbij 80 van de ruim 800 arbeidsplaatsen op de tocht staan. Met de huidige stijl van leidinggeven door het Gemeenschappelijk Management Team (GMT, waarin twee algemeen directeuren, de directeur middelen en de gemeentesecretaris zitten) is 84 procent van de ondervraagde ambtenaren niet tevreden.

Volgens Carbo kenmerkt die stijl zich door intimidatie, bedreiging en het openlijk uitschelden van ondergeschikten op de werkvloer en daarbuiten. Het college van B en W zou de topmanagers de ruimte geven zich op dergelijke wijze te manifesteren, zegt Carbo, die de uitkomst van de enquête “schokkend” noemt.

Afgelopen maanden werden twee ambtenaren geschorst: een lid van de medezeggenschapscommissie die volgens het college niet vertrouwelijk zou zijn omgegaan met informatie, en de ambtenaar die op het stadhuis op zijn computer een geheim dagboek bijhield over de in zijn ogen slechte werksfeer. Door zijn wachtwoord te achterhalen kon de gemeente een deel van de door de ambtenaar al gewiste tekst weer tevoorschijn halen.

Volgens het college was er sprake van een 'zwartboek'. Van de geënqueteerde ambtenaren vindt 87 procent dat de werkgever geen recht had het computerdagboek op te diepen. De bonden dringen aan op een grondig onderzoek naar het optreden van de ambtelijke top en het college als werkgever. Ze keuren het af dat van de recentelijk ingestelde raadscommissie personeel en organisatie zowel burgemeester A. Lensen als wethouder Brummel deel uitmaakt.

Carbo: “De commissie moet raadsbreed en volstrekt onafhankelijk zijn. Elke schijn van benvloeding moet vermeden worden.” Burgemeester Lensen van Emmen noemt de uitkomsten van de enquête een “ernstig signaal”. “We trekken het ons aan en laten alles op een rijtje zetten.” Hiervoor zijn de oud-burgemeesters J. Staatsen (Groningen) en E. van Thijn (Amsterdam) als buitenstaanders aangetrokken. Zij zullen de problemen binnen de gemeente Emmen analyseren en oplossingen aandragen.