Drs. N.D. Kleiterp

Drs. N.D. Kleiterp (42) is per 1 januari benoemd tot directeur Financiën van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden FMO). Hij trad in 1987 in dienst bij FMO. Sinds juni 1995 fungeert hij als waarnemend directeur Financiën. In de jaren daarvoor was hij hoofd van de afdelingen Kleinbedrijffinanciering en Latijns Amerika.