Drs. J. Pennink

Drs.J. Pennink, directeur van levensverzekeraar Zürich Leven te Den Haag, treedt met ingang van 31 januari 1996 op eigen verzoek terug. Dit besluit houdt verband met de voorgenomen integratie van Zürich Leven en Zürich Verzekeringen en als gevolg daarvan het samengaan van van de eindverantwoordelijkheid voor beide bedrijfsonderdelen.