CDA'er Heerma krijgt meer hulp bij oppositievoeren

DEN HAAG, 13 DEC. CDA-fractievoorzitter E. Heerma krijgt enkele fractieleden naast zich die hem moeten helpen bij de oppositie tegen het paarse kabinet. Vice-fractievoorzitter wordt buitenlandspecialist J. de Hoop Scheffer. Onderwijsspecialist W. van de Camp, die net als De Hoop Scheffer bekendstaat als een geducht debater, treedt ook toe tot het fractiebestuur.

Dat is de voorlopige uitkomst van de fractievergadering, gisteravond, over de voorstellen voor een effectievere oppositie-strategie en een andere fractie-organisatie. Die zijn afkomstig van de zogeheten commissie van drie, bestaande uit Heerma, De Hoop Scheffer en Tweede-Kamervoorzitter Deetman. Omdat de fractie het niet over alle voorstellen eens kon worden, zou de vergadering vandaag aan het eind van de middag worden voortgezet.

De drie hebben voorgesteld de huidige vice-fractievoorzitter en sociaal-economisch specialist, F. Wolters, in het fractiebestuur te laten zitten. Ook zou W. Mateman, die zich eerder kandidaat had gesteld voor het fractievoorzitterschap, eraan moeten worden toegevoegd. Om uiteenlopende redenen bestaat nog discussie over hun beider kandidatuur. Wolters geldt niet als spitse politicus die de oppositie op sociaal-economisch gebied gezicht kan geven. Tegen Mateman bestaan bij sommige fractieleden bezwaren wegens zijn profiel als 'rechtsbuiten' in het CDA. Ook zou hij één van de bronnen zijn van de anonieme kritiek op het leiderschap van Heerma.

Gisteravond zei Mateman nog niet te weten of hij vandaag nog kandidaat is als de CDA-fractie de besprekingen voortzet. Hij wees erop dat tevens de regionale spreiding en de man/vrouw-verhouding nog een rol spelen bij de kandidaatstelling. Oud-staatssecretaris Y. van Rooy zou verdwijnen uit het fractiebestuur. De enige vrouw die in het fractiebestuur van het CDA zou overblijven is fractiesecretaris A. Doelman-Pel. Zij zei gisteravond dat bij de samenstelling van het nieuwe fractiebestuur ook gelet wordt op de verdeling over de oorspronkelijke 'bloedgroepen' van het CDA: KVP, ARP en CHU.

Voor de veranderde oppositiestrategie wordt een sterkere hiërarchie in de fractie noodzakelijk gevonden. Vlak na de Tweede-Kamerverkiezingen besloot de fractie tot een democratische besluitvorming. Maar inmiddels is de fractie van mening dat een effectieve oppositie zich niet verdraagt met een 'platte' organisatie.