Boeren zetten acties volgende week voort

DEN HAAG, 13 DEC. De federatie van land- en tuinbouworganisaties, LTO-Nederland, houdt ernstig rekening met massale acties van burgerlijke ongehoorzaamheid onder bij haar aangesloten boeren en tuinders. De actiegroep 'Wij zullen doorgaan!' organiseert begin volgende week openbare verbrandingen van de mestadministratie.

“Voor het mestbeleid zoals eerder deze week in de Tweede Kamer afgesproken, bestaat geen draagvlak. Als bij de verdere uitwerking geen rekening wordt gehouden met onze uitgangspunten dat het voor de boeren haalbaar en betaalbaar moet zijn, is een boycot van de mestboekhouding onvermijdelijk”, aldus een woordvoerder van LTO. Een verantwoord mest- en milieubeleid is daarmee van de baan.

Het bestuur van LTO gaat binnenkort op initiatief van de Tweede Kamer met minister Van Aartsen (landbouw) de uitwerking van de mestplannen bespreken. Over de uitkomst van het maandag gehouden debat is de organisatie “bijzonder teleurgesteld”; op basis van enkele moties zou de aanpak voor de boeren nog wel kunnen worden versoepeld. Het actiecomité 'Wij zullen doorgaan' heeft gisteravond in Arnhem onder leiding van W. van den Brink eveneens de uitkomst van het debat geanalyseerd. “De Tweede Kamer heeft niet gereageerd op voor ons cruciale zaken. Het was een oppervlakkig debat, een schijnvertoning”, aldus H. Weinans, woordvoerder van het actiecomité. De leden van dit comité hebben zich volgens hem “zeer geërgerd aan de arrogantie van de Kamerleden”.

Met het verbranden van de heffingsformulieren voor de mestboekhouding willen de boeren 'Den Haag' laten weten “dat er geen draagvlak is voor de nu aangekondigde maatregelen”. Op een aantal plaatsen in het land zal de administratie aanstaande maandagavond “voor iedereen zichtbaar” in brand worden gestoken. Weinans zegt geen idee te hebben hoeveel boeren aan de boycot mee zullen doen. Gerekend wordt op zo'n 20.000 varkensboeren en pluimveehouders omdat de actie anders geen of onvoldoende effect heeft. De controleurs van het ministerie van landbouw zijn niet in staat om zo massaal de verplichte mestheffingen met 100 procent te verhogen, laat staan dat er vervolgens nog eens 20.000 boetes kunnen worden opgelegd en geïncasseerd.