Bijval voor Geneco-afvalligen

AMSTERDAM, 13 DEC. De twaalf componisten die zaterdag de ledenvergadering van het Genootschap van Nederlandse Componisten (Geneco) hebben verlaten, weten zich gesteund door 29 collega's, onder wie Guus Janssen, Misha Mengelberg, Jan van Vlijmen en Diderik Wagenaar. In een gezamenlijke verklaring stellen ze dat het Geneco niet meer namens hen spreekt. Het conflict gaat over een door een meerderheid van de leden gesteund voorstel van het Geneco-bestuur voor een reorganisatie van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst, dat geld verstrekt aan componisten.

Volgens de vertrokken componisten betekent het voorstel een verslechtering ten opzichte de huidige situatie. Beschuldigingen over vriendjespolitiek worden van de hand gewezen. Ze vinden dat het bestuur het onafhankelijke onderzoek van bureau Driessen had moeten afwachten. In januari zullen de 41 componisten bezien of ze een eigen organisatie zullen oprichten.