Avebe boekt opnieuw meer winst

Het zetmeelconcern Avebe, een coöperatie met bijna zesduizend leden/aandeelhouders, heeft in het op 31 juli afgelopen boekjaar 1994/1995 22,7 miljoen gulden winst geboekt. Dit is het beste resultaat in drie jaar. In het voorgaande boekjaar bedroeg de winst 2,5 miljoen gulden, in het jaar daarvoor werd 83 miljoen gulden verlies geleden.

De verbetering ontstond door een verbeterde marktsituatie. Ook een aantrekkende economie droeg bij tot de verbetering van de winst.

Een en ander bleek dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag 1994/1995. De coöperatie van aardappeltelers is de belangrijkste producent in de wereld van aardappelzetmeel en derivaten. Deze produkten worden behalve uit aardappelzetmeel ook uit graan en tapioca gemaakt. Ze worden verwerkt in onder meer de voedingsmiddelen-, de papier- en de textielindustrie. Het gemiddelde aantal werknemers van Avebe, dat produktiebedrijven heeft in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Thailand, de VS en Zweden, bedraagt ruim 2600.

Volgens directievoorzitter ir. J. Poutsma is de verbetering van het resultaat ook een gevolg van de sterke kostenreductie die kon worden bereikt en van een organisatorische herstructurering, waarbij het bedrijf is gesplitst in bedrijfseenheden. “Avebe heeft nu volop de lijn omhoog ingezet. De verwachting is, dat we die opgaande lijn het komend boekjaar kunnen voortzetten”, aldus Poutsma. Het concern behaalde het afgelopen boekjaar een omzet van ruim een miljard gulden.

Goede resultaten boekte het bedrijf ook in het buitenland. Zo deed de fabriek van Avebe in Thailand, waar zetmeel wordt gemaakt uit tapioca, goede zaken omdat zich in Zuidoost-Azië een tekort aan tapiocazetmeel voordeed.