Winst Goudsmit met 36 pct gestegen

Het in Zeist gevestigde Goudsmit, een houdstermaatschappij van detailhandelsactiviteiten en dienstverlenende ondernemingen) heeft zijn winst in de eerste negen maanden van dit jaar met 36 procent zien stijgen tot 4,5 miljoen gulden. Per aandeel steeg de winst tot 4,08 gulden. Over de eerste drie kwartalen van 1994 werd 3,09 gulden per aandeel winst behaald. De resultatenverbetering komt vooral voort uit de activiteiten van de in 1993 verworven uitzendorganisatie Flexitime en het per 1 januari 1995 verworven onderwijsinstituut Luzac College. Omtrent de gang van zaken bij The Society Shop is niets naders medegedeeld. Bij het publiceren van de halfjaarcijfers werd gesproken van “tegenvallende resultaten” in deze herenmodeketen waarvan toen geen spoedige verbetering werd verwacht.

De omzet van Goudsmit steeg in de eerste negen maanden van 1995 tot 83 miljoen gulden, 17 miljoen meer dan een jaar eerder. De stijging is gedeeltelijk een gevolg van de consolidatie van Luzac College. Over geheel 1994 werd een omzet geboekt van 91,2 miljoen gulden.

Goudsmit handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat het resultaat over heel 1995 aanzienlijk hoger zal uitkomen dan de 5 miljoen gulden behaald in 1994. Over de eerste zes maanden van 1995 was sprake van een winsttoename van 28 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.