Voorlopig akkoord bij Boeing

SEATTLE, 12 DEC. Onderhandelaars van technici bij Boeing hebben met de vliegtuigbouwer gisteren een voorlopig akkoord over een arbeidsovereenkomst bereikt, waardoor een eind komt aan een staking van 67 dagen. Volgens het akkoord worden strengere afspraken gemaakt over de uitbesteding van werk, een van de grootste zorgen van de vakbonden. Ook komen er financiële prikkels voor werknemers om over te stappen op een beperktere medische verzekering. Daarnaast zullen de lonen de eerstkomende twee jaar telkens met drie procent worden verhoogd en zijn afspraken gemaakt over bonussen. De leden van de bonden moeten morgen over het akkoord stemmen. (AP)