Veel bedrijven gaan minder investeren

DEN HAAG, 12 DEC. Ondernemers in het middenbedrijf (20 tot 500 werknemers) verwachten in meerderheid dat de economie in Nederland zich volgend jaar slechter zal ontwikkelen. Bijna de helft van deze bedrijven denkt in 1996 minder te investeren. Desalniettemin voorzien ze een groei van de werkgelegenheid.

Dit blijkt uit de 'TrendMeter', een periodiek onderzoek onder 400 directeuren en managers van middelgrote ondernemingen, waarvan de resultaten vanmiddag bekend werden gemaakt. De Stichting TrendMeter, opgezet door enkele bedrijven en het tijdschrift Rendement, omschrijft de verwachtingen van de ondernemers nog steeds als “behoorlijk optimistisch”, maar niettemin minder optimistisch dan eerder dit jaar.

De peiling onder de ondernemers duidt in elk geval op optimisme over de werkgelegenheid. De 215 bedrijven die vragen hierover beantwoordden, verwachten een groei bij henzelf van in totaal 1.150 banen. Omgerekend zou dat alleen al voor het totale middenbedrijf in Nederland een groei van ruim 140.000 banen in 1996 betekenen. De onderzoekers relativeren deze prognose. “Het is niet ondenkbaar dat ondernemers eerder bereid zijn een groei dan een afname van de werkgelegenheid te signaleren.” Zij denken bijvoorbeeld dat de daling van de werkgelegenheid ten gevolge van faillissementen niet in de cijfers doorklinkt.

Uit het onderzoek blijkt dat 56 procent van de middelgrote bedrijven verwacht dat de economie de komende twaalf maanden zal verslechteren, terwijl 14 procent een verbetering verwacht. Een kleine meerderheid, 51 procent, denkt niettemin dat de winstgevendheid van het eigen bedrijf zal toenemen. Veertig procent voorziet een groeiende markt voor het eigen produkt; 17 procent verwacht juist minder afzet. Bijna 55 procent van het Nederlandse middenbedrijf omschrijft de eigen orderpositie als 'gunstig'. Meer dan de helft van de bedrijven voorspelt een groei van de export.

Over de eigen investeringen zijn de bedrijven echter somberder; 48 procent voorspelt een daling en slechts 6 procent een stijging. Opmerkelijk is dat 41 procent van de bedrijven minder denkt te investeren in onderzoek en ontwikkeling. De onderzoekers verklaren de gedaalde animo voor investeringen onder meer doordat het afgelopen halfjaar juist werd gekenmerkt door een forse stijging.

Het kabinet-Kok krijgt van de ondernemers in het middenbedrijf een 6,4 als rapportcijfer. In maart van dit jaar bleef het kabinet steken op een 6.