Stichting Vie d'Or moet indiening claims aan curatoren overlaten

ROTTERDAM, 12 DEC. De Stichting Vie d'Or, die opkomt voor de belangen van de polishouders van de failliete verzekeraar Vie d'Or, zal het indienen van miljoenenclaims tegen de voormalige top van Vie d'Or, de accountant en eventueel de Verzekeringskamer moeten overlaten aan de curatoren.

Dat verwacht mr. E. Bogaerts, die gistermiddag samen met mr. A. Deterink door de rechtbank in Den Bosch als curator werd benoemd in het faillissement van Vie d'Or. De verzekeraar werd gisteren officieel failliet verklaard. Twee jaar geleden moest de verzekeraar al uitstel van betaling aanvragen. Door de ondergang werden ongeveer 11.000 polishouders gedupeerd. De schade is door de Stichting becijferd op 150 tot 180 miljoen gulden.

De curatoren zullen nu onderzoeken of er reden is om aansprakelijkheidsclaims te deponeren bij de voormalige directeur en oprichter F. Maes, bij voormalige commissarissen, bij de vroegere accountant en actuaris en bij de Verzekeringskamer, die namens de overheid toezicht houdt op de verzekeringsbranche. De twee advocaten gelden als zwaargewichten: Bogaerts is een van de curatoren van het automatiseringsbedrijf HCS, terwijl Deterink bij vrachtwagenfabrikant DAF curator is.

Doordat de Stichting Vie d'Or namens polishouders eerder al onderzoeken is begonnen naar claims tegen ex-bestuurders en anderen, ontstaat een wedren met de curatoren. Bogaerts: “De opvatting die in de juridische literatuur wordt verdedigd is dat zo'n samenloop niet kan en dat de curator dan voorgaat.” De rechter heeft zich volgens hem nog nooit uitgesproken over het primaat bij het indienen van schadeclaims wegens onbehoorlijk bestuur. Met de Stichting Vie d'Or heeft Bogaerts nog niet kunnen overleggen over de te volgen procedure.