Staatsen en Van Thijn bemiddelen in Emmen

EMMEN, 12 DEC. De oud-burgemeesters J. Staatsen (Groningen) en E. van Thijn (Amsterdam) gaan de personele problemen binnen de gemeente Emmen onderzoeken. Binnen de gemeente Emmen is al enige tijd sprake van een ernstige vertrouwenscrisis.

Staatsen en Van Thijn, beiden verbonden aan het Amsterdamse managementbureau BCG, zijn door de onlangs ingestelde raadscommissie personeel en organisatie gevraagd een plan van aanpak te maken. Staatsen heeft inmiddels een oriënterend gesprek gevoerd met de commissieleden.

Staatsen en Van Thijn moeten analyseren wat de werkelijke problemen zijn en vervolgens oplossingen aandragen. Staatsen treedt daarbij op als supervisor. De twee “zwaargewichten” zijn volgens een woordvoerder van de gemeente niet aangetrokken vanwege de omvang van de problemen, maar als gevolg van de complexiteit ervan. Hij stelt dat er bij veel ambtenaren een verschil bestaat tussen beeld en werkelijkheid.

Het college wijt de vertrouwenscrisis aan een ingrijpende reorganisatie waarbij 80 van de 900 arbeidsplaatsen verdwijnen. Maar een deel van het ambtenarenkorps wijst twee topmanagers als de schuldigen aan. Zij worden beschuldigd van intimidatie. Kritiek op hun functioneren zou door hen niet geduld worden, waardoor onder de ambtenaren een sfeer van onrust en angst is ontstaan. De medezeggenschapscommissie stapte onlangs op.

De ambtenarenbonden stellen een eigen onderzoek in onder hun leden op het Emmer gemeentehuis. Daar werd enkele weken geleden een ambtenaar geschorst omdat hij op het stadhuis op zijn pc een dagboek bijhield over de slechte sfeer. Omdat er volgens het college ging om “een zwartboek”, werd de inhoud ervan achterhaald door het wachtwoord van de pc te kraken. De ambtenaar deed daarop aangifte van computervredebreuk en diefstal, maar het Openbaar Ministerie in Assen vond dat er geen strafbaar feit was gepleegd.

De D66-Kamerleden B. Dittrich en T. De Graaf hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de dagboekaffaire. Zij willen van minister Sorgdrager (justitie) weten of zij het toelaatbaar acht dat een overheidsinstelling privébestanden inkijkt en achterhaalt.