Schmitz: Schiphol krijgt minder asielzoekers

DEN HAAG, 12 DEC. Minder asielzoekers komen via Schiphol naar Nederland. De reden is dat deze asielzoekers niet langer in een regulier centrum worden opgevangen, maar met bussen naar de twee aanmeldcentra in Zevenaar en Rijsbergen worden gebracht. Dit schrijft staatssecretaris Schmitz (justitie) in antwoord op vragen van de Tweede Kamer.

In de twee aanmeldcentra scheidt Justitie asielzoekers binnen 24 uur in degenen die kans maken op een verblijfsvergunning en 'kansarmen'. Deze laatsten moeten Nederland onmiddellijk verlaten. Op Schiphol ontbrak een dergelijke 24-uurs procedure.

In november besloot Schmitz onder druk van de fracties in de Tweede Kamer asielzoekers die op Schiphol aankwamen, met een bus naar een van de twee aanmeldcentra te sturen. In oktober verklaarde de Immigratie- en Naturalisatiedienst namelijk dat mensensmokkelaars meer asielzoekers via Schiphol Nederland binnen sluizen om zo de 24-uurs procedure in de twee aanmeldcentra te omzeilen.

Uit de schriftelijke antwoorden van Schmitz blijkt nu dat er minder asielzoekers via Schiphol binnenkomen. In de derde week van de zogenoemde pendeldienst naar Zevenaar en Rijsbergen kwamen 65 asielzoekers minder Schiphol binnen dan in de eerste week van de pendeldienst. In totaal werden de afgelopen drie weken 357 mensen van Schiphol naar de twee aanmeldcentra vervoerd.