Rechtshulp

In het artikel betreffende problemen in de rechtshulp (NRC Handelsblad, 4 december), worden de werkzaamheden van de rechtswinkels en sociaal raadslieden als 'slecht' bestempeld. De suggestie alsof onderzoeker P. de Koning die mening zou zijn toegedaan, wil ik hierbij ten stelligste ontkennen. Ook in het rapport wordt nergens deze conclusie getrokken. Zowel rechtswinkels als sociaal raadslieden maken deel uit van de Vereniging voor Rechtshulp. Zij leveren uitstekend werk op de terreinen waarvoor ze zijn opgericht. Dat die niet dezelfde zijn als de werkzaamheden binnen de advocatuur mag duidelijk zijn. Daarom is enige vergelijking dan ook niet te maken.

    • Mr. I. Woudenberg
    • Vereniging voor Rechtshulp