Penning Taalunie voor Deleu

DEN HAAG, 12 DEC. De Taaluniepenning 1995 is toegekend aan Jozef Deleu, directeur van de Stichting Ons Erfdeel. De stichting stelt zich ten doel de Vlaams-Nederlandse samenwerking op cultureel gebied bevorderen en de Nederlandse taal en cultuur meer bekendheid geven in het buitenland.

Voornaamste activiteit van de Stichting is het verzorgen van publicaties als Ons erfdeel, Septentrion, The Low Countries en een reeks in een groot aantal landen verschenen boekjes over taal en cultuur van De Lage Landen. De penning zal op 19 januari worden uitgereikt.