Openbaar Vervoer (2)

Wie na vier jaar weer eens de schouwburg bezoekt zal niet vlug in de verleiding komen om de staatssecretaris van cultuur duidelijk te maken wat er mis is met ons toneelleven. Maar wie na vier jaar weer eens in de bus stapt, wordt niet gehinderd door ervaring om de minister van verkeer en waterstaat eens haarfijn uit te leggen wat er schort aan ons openbaar vervoer. Een paar kanttekeningen zijn hier op haar plaats.

Ons land beschikt over een dicht net van buslijnen. Helaas verschijnt de Nationale Buswijzer sinds enige jaren niet meer - en het landelijke OV-informatienummer vergoedt het gemis slechts zeer ten dele - anders zou een enkele blik op de erbij behorende kaart mevrouw De Mooij overtuigen. Het boekje zou haar bovendien leren hoeveel dorpen en gehuchten bediend worden, vele tweemaal per uur, als er meer lijnen langs komen dikwijls viermaal of meermalen per uur. Natuurlijk is verbetering mogelijk. Buslijnen zouden meer de spoorwegstations moeten aandoen. Waarom staan er bij het uitgaan van schouwburg of concertzaal niet tientallen bussen gereed om de bezoekers vlug, veilig en voordeling naar alle woonwijken van de stad en aanpalende dorpen te brengen? Dat zou heel wat gerieflijker zijn dan de auto terug te vinden, of, alternatief, 29 minuten bij de halte te verkleumen. De kern van het probleem ligt elders. De Mooij verwijt de busondernemingen zich te weinig naar de markt te richten. Het verwijt lijkt mij niet gerechtvaardigd. Als de reizigers wegblijven wordt het aantal ritten per uur verminderd, lijnen worden opgeheven, avonddiensten vervallen. Beter openbaar vervoer is alleen mogelijk als zich meer reizigers melden. In plaats van de autowegen te verbreden, zouden meer busbanen en meer snelbussen een betere oplossing zijn. Goed, de auto is soms vlugger, bij afstanden tot tien kilometer geldt dat ook voor de fiets. Maar laat ons niet vergeten hoeveel ontspannener de OV-reiziger op kantoor aankomt. Het probleem is niet dat de bus niet naar de klant kijkt, maar de potentiële klant kijkt niet genoeg naar de bus. Hoe meer reizigers, des te beter openbaar vervoer.

    • A. Brouwer