Onbewogen

“Uiterlijk onbewogen, maar zichtbaar ontdaan” deed de afgezette assistent-bondscoach van de hockeyploeg zijn relaas (NRC Handelsblad, 4 december). Een geval van schizofrene waarneming door de redacteur?

    • Mr. E.F.M. van Zadelhof