Netto winst Rodamco over negen maanden onveranderd

AMSTERDAM, 12 DEC. De netto winst van Rodamco, het internationale vastgoedfonds van de Robeco-groep, is over de eerste drie kwartalen met 322 miljoen gulden gelijk gebleven aan de winst over de vergelijkbare periode in 1994.

Gemeten in de valuta's waar het vastgoed is gesitueerd, daalde de waarde van de portefeuille met 5 miljoen gulden. In dit bedrag zijn de afschrijvingen inbegrepen van vorig jaar geactiveerde aanloopkosten ten bedrage van 25 miljoen gulden. In de eerste 9 maanden van dit jaar was het herwaarderingsresultaat 19 miljoen gulden positief.

Fluctuerende valutakoersen hadden per saldo een invloed op de herwaarderingsresultaten van 98 miljoen gulden negatief, tegen 177 miljoen gulden negatief in de vergelijkbare periode in het vorige jaar.

Samen met de overige vermogensmutaties ten bedrage van 2 miljoen gulden negatief hebben netto winst en herwaarderingsresultaten in de periode maart-november 1995 een totaal resultaat opgeleverd van 227 miljoen tegen 171 miljoen in maart-november 1994. Dit komt overeen met 1,42 gulden per aandeel. Hetgeen gelijk is aan 2,9 procent van de intrinsieke waarde per aandeel op 1 maart 1995 (na correctie voor dividend uitkering). De intrinsieke waarde per aandeel was op 30 november 1995 50,64 gulden.

Rodamco handhaaft de in september 1995 uitgesproken verwachting dat de netto winst voor het boekjaar 1995/1996 enigszins lager zal utkomen dan de 453 miljoen gulden die vorig jaar werd gerealiseerd. De waarde van de gebouwen zal volgens Rodamco in lokale valuta ongeveer gelijk zal blijven.

In de eerste 9 maanden werd voor een bedrag van 566 miljoen in onroerend goed geïnvesteerd. Dit bedrag is exclusief aangegane verplichtingen ten aanzien van toekomstige investeringen die op 30 november 773 miljoen gulden bedroegen.

De verkopen bedroegen over de eerste drie kwartalen 537 miljoen gulden.