Medisch specialisten

Op Sinterklaasavond bracht NRC Handelsblad een surprise van medisch-specialist M.R. van der Linde. Het gemiddelde internisten-inkomen van een kwart miljoen lijkt weliswaar erg mooi, zegt hij, maar vergeet niet dat er zestig mille premie af moet voor een fatsoenlijk pensioen.

Volgens deze specialistische logica moèt dat inkomen dus zo hoog zijn omdát het zo hoog is. Geen wonder dat Van der Linde het hier niet bij laat. Want we mogen volgens hem ook vakantiegeld én de dertiende maand niet vergeten. Natuurlijk niet! Maar hoe zit dit eigenlijk bij, onder meer, vele honderdduizenden loontrekkers in overheidsdienst? Ze krijgen inderdaad vakantiegeld en dat is - toevallig - ongeveer een dertiende maand. De dertiende maand van Van der Linde is voor hen echter - en dat ook nog maar sinds twee jaar - zegge en schrijve een 366-ste dag. We zwijgen hier, mét de spreker, over de hoogte van het all-in salaris van ambtenaren: misschien zijn er honderd top-officials die enigszins in de buurt van die kwart miljoen komen. Wie zegt trouwens, dat minister Borst bezig is te tornen aan een op verantwoordelijkheid en inspanning toegesneden honorering van medisch-specialisten voor verleende noodzakelijke zorg?

    • A.B. Leussink Utrecht