Leeson in beroep tegen straf Singapore

SINGAPORE, 12 DEC. Nick Leeson heeft vanmorgen beroep aangetekend tegen de gevangenisstraf van zes en een half jaar die de voormalig beurshandelaar van Barings vorige week kreeg opgelegd van een rechtbank in Singapore.

Het beroep van de 28-jarige Brit, die werd veroordeeld wegens fraude en valsheid in geschrifte waarmee hij zijn werkgever Barings aan de rand van de afgrond bracht, komt op de laatste dag waarop dat kon. Leeson's advocaat John Koh, die vanmorgen geen commentaar wilde leveren, kreeg na de uitspraak op zaterdag 2 december tien dagen de tijd om beroep aan te tekenen.

In de financiële en juridische kringen in Singapore is verrast gereageerd op het beroep. Hoewel velen de straf die Leeson kreeg opgelegd typeerden als “zwaarder dan verwacht”, werd aangenomen dat Leeson zich zou neerleggen bij het vonnis en niet zou riskeren een nog zwaardere straf te krijgen indien hij zijn beroep zou verliezen.

Voordat een uitspraak was gedaan in de Leeson-zaak waren er veel speculaties over afspraken die achter de schermen met Leeson en Koh zouden zijn gemaakt. De Singaporese autoriteiten zouden in ruil voor bewijsmateriaal van Leeson, dat niet alleen hij maar ook zijn bazen verantwoordelijk zijn geweest voor de ondergang van Barings, bereid zijn de Brit een mildere straf te geven. Koh heeft steeds ontkend dat sprake was van dergelijke afspraken.

Leeson werd op 1 december schuldig bevonden aan twee van de in totaal elf aanklachten die tegen de Brit waren ingediend. De Singaporese rechter liet de overige negen aanklachten vallen maar nam deze wel mee in overweging bij het bepalen van de strafmaat. Leeson, die zelf schuld bekende, kon aanvankelijk maximaal veertien jaar celstraf krijgen. Door het wegvallen van de negen aanklachten liep die maximumstraf terug tot acht jaar. De tijd die Leeson moet uitzitten in de Singaporese Tanah Merah gevangenis bedraagt met aftrek van voorarrest en vermindering wegens goed gedrag nu ruim drieëneenhalf jaar.

Nick Leeson werd op 23 november door Duitsland, waar hij sinds begin maart vastzat, uitgeleverd aan Singapore. In de stadstaat werd de Brit bij aankomst officieel in staat van beschuldiging gesteld en meerdere malen ondervraagd door de Commercial Affairs Departement (CAD), de recherchedienst van het Singaporese ministerie van financiën. De CAD wilde vanmorgen eveneens geen commentaar leveren op het door Leeson aangetekende beroep.

    • Max Christern