Jakarta: weer rel bij ambassade

JAKARTA, 12 DEC. Ongeveer dertig Indonesische jongeren hebben vanmorgen een politiekordon vóór de Australische ambassade in het centrum van Jakarta doorbroken en zich enige tijd binnen de hekken opgehouden. Daar gaven zij luidruchtig uiting aan hun ongenoegen over recente anti-Indonesische demonstraties van Oosttimorese ballingen in Australië.

Een woordvoerder van de ambassade, John Milne, zei dat de diplomatieke staf bij het Indonesische departement van buitenlandse zaken mondeling zijn “bezordheid” had uitgesproken over het feit dat demonstranten het ambassadeterrein konden binnendringen. De betogers binnen de hekken werden toejuicht door zo'n honderd demonstranten buiten.

Nadat zij enkele vaderlandslievende liederen hadden gezongen en met spandoeken hun standpunt hadden kenbaar gemaakt dat de 'integratie' - de officiële term voor de inlijving van Oost-Timor bij Indonesië in 1976 - 'definitief' was, verliet het gezelschap het ambassadeterrein. Volgens Milne hadden zij een geschreven verklaring overhandigd, die zou zijn ondertekend door 'Oosttimorese jongeren' en die was gericht aan ambassadeur Allan Taylor. Die luidde onder meer dat “wij geen tussenkomst van buitenaf dulden in onze binnenlandse problemen'.

Vorige week donderdag, 7 december, verbrandden Oosttimorese ballingen in Australië Indonesische vlaggen als protest tegen de de inval, die dag precies twintig jaar geleden, van Indonesische troepen in Oost-Timor. Die had destijds plaats tien dagen nadat de laatste Portugese gouverneur en zijn militaire garnizoen met stille trom waren vertrokken, het gebied achterlatend in een staat van burgeroorlog.

Vorige week drongen 113 Indonesische en Oosttimorese jongeren door op het terrein van de Russische en de Nederlandse ambassades. Beide groepen werden, nadat zij de buitenlandse missies hadden verlaten, overgebracht naar politiebureau's in Jakarta. De 'Nederlandse' groep, 55 man sterk, werd zondagavond op vrije voeten gesteld. Sindsdien sturen zij berichten de wereld waarvoor geen bevestiging is te krijgen uit andere bronnen. De 55 zouden inmiddels zijn opgesplitst in meer dan een groep. De 26 Oosttimorezen onder de voormalige bezetters van de Nederlandse ambassade laten telefonisch weten dat zij nog steeds asiel in Portugal wensen. Drie van hen zouden intussen opnieuw zijn opgepakt, maar hun verblijfplaats is onduidelijk.

    • Dirk Vlasblom