Huurlingen Z-Afrika weg uit Angola

KAAPSTAD, 12 DEC. Het Zuidafrikaanse huurlingenbedrijf Executive Outcomes heeft besloten zich terug te trekken uit Angola. Zuidafrikaanse oud-soldaten hebben tegen hoge betaling het Angolese leger drie jaar lang geholpen in de strijd tegen de rebellenbeweging UNITA. Het bedrijf maakte gisteren bekend dat het zijn werkzaamheden in Angola stopzet, nadat het naar eigen zeggen “heeft geholpen een einde te maken aan een van de bloedigste burgeroorlogen in Afrika”.

De beslissing volgt op opmerkingen van de Angolese president, Jose Eduardo Dos Santos, in Washington. De president verzekerde de Amerikaanse regering vorige week dat hij het contract met de huurlingen zal opzeggen en de Zuidafrikanen uit Angola zal verwijderen. De aanwezigheid van Executive Outcomes, waar UNITA-leider Jonas Savimbi keer op keer bezwaar tegen maakte, hinderde het vredesproces in Angola. Het bedrijf stelde in een verklaring dat het zijn activiteiten zal “rationaliseren naar aanleiding van de vraag van de markt in Angola”.

Dos Santos riep in 1992 de hulp in van Executive Outcomes nadat het leger grote verliezen had geleden in de strijd tegen UNITA. De Zuidafrikaanse oud-soldaten hadden ervaring in Angola. In de jaren tachtig vochten ze er met het Zuidafrikaanse leger aan de kant van UNITA. Buitenlandse waarnemers in Luanda geloven dat de militaire training van de Zuidafrikanen ertoe heeft geleid dat het leger weer de overhand kreeg in het conflict. Na zware verliezen stemde UNITA uiteindelijk in met een vredesakkoord.

In de afgelopen jaren hebben volgens schattingen vijfhonderd tot duizend Zuidafrikanen in Angola gevochten. Zeker tien van hen hebben daarbij het leven verloren. Na het succes in Angola werd Executive Outcomes ook ingeschakeld door de regering van Sierra Leone.