Economie Duitsland verslechtert verder

BONN, 12 DEC. De vooruitzichten voor de Duitse economie voor de rest van het jaar zijn uiterst matig. Twee vooraanstaande instituten in Duitsland hebben hun ramingen naar beneden bijgesteld voor de groei van de economie over heel 1995.

Vorige week maakte het Duitse bureau voor de statistiek bekend dat het bruto binnenlands produkt (bbp) in het derde kwartaal met 1,5 procent was gegroeid, terwijl een groei van 1,9 procent was verwacht. De opleving van de Duitse econonomische conjunctuur, die vorig jaar in de vroege zomer inzette, is daarmee nagenoeg voorbij. De totale produktie van goederen en diensten groeit niet meer, de voor conjuncturele prikkels altijd gevoelige arbeidsmarkt staat stil.

Het Institut für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel voorziet naar aanleidng van de bbp-cijfers over het derde kwartaal nu ook voor de laatste drie maanden van dit jaar een stagnatie. Pas in de tweede helft van 1996 verwacht het IfW een opleving van de economie, waardoor de groei uitkomt op op 1,7 procent. Eerdere ramingen gingen uit van 2,3 procent.

Het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) is zelfs nog iets somberder over de economie in de laatste drie maanden. Het DIW gaat uit van een kleine achteruitgang van de economie.

Het Duitse ministerie van economische zaken constateerde vorige maand dat er geen kans is “op een snelle en wezenlijke verbetering” van de werkgelegenheid. Zowel de vraag als de produktie viel in Duitsland in het tweede en derde kwartaal licht terug, waarbij de conjunctele flauwte in de bouwindustrie een duidelijke rol speelde. (Reuter)