Detam Arbo schrapt bijna een kwart van de 430 banen

ROTTERDAM, 12 DEC. De arbodienst Detam Arbo schrapt bijna een kwart van de huidige 430 arbeidsplaatsen. De onderneming is in de problemen gekomen door de achterblijvende vraag naar arbodiensten en de felle concurrentie. De vakbond VHP vreest ook bij veel andere arbodiensten forse saneringen.

Arbodiensten worden ingehuurd door bedrijven om toe te zien op de arbeidsomstandigheden en om het ziekteverzuim te controleren. Op basis van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim/Arbo zijn ondernemingen pas vanaf 1 januari 1996 (1998 voor kleine ondernemers) verplicht een arbodienst in te schakelen. De verwachting was dat veel bedrijven op vrijwillige basis aansluiting zouden zoeken bij een arbodienst; daarvan is echter weinig terecht gekomen. “De groei in 1995 is ernstig achtergebleven”, zegt directeur M. Hoogstraten van Detam Arbo. Een reorganisatie is volgens hem snel nodig. Daarbij zijn gedwongen ontslagen niet uitgesloten.

De saneringen bij Detam Arbo zullen waarschijnlijk gevolgd worden door veel andere arbodiensten, denkt vakbondsbestuurder Fons Creemers van de VHP. Veel van de ondernemingen (meestal voortgekomen uit bedrijfsverenigingen) zijn volgens hem te snel in de markt gezet, zonder dat de werknemers en de leiding over de benodigde commerciële en financiële kwaliteiten beschikten.

Of er bij Detam Arbo werkelijk honderd arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, is nog niet duidelijk. Als per 1 januari de privatisering van de Ziektewet doorgaat (en werkgevers 52 weken het loon van zieke werknemers moeten doorbetalen) zullen waarschijnlijk veel bedrijven versneld een arbodienst inschakelen. “We hebben er voor gekozen om zo snel mogelijk klip en klaar te zijn tegenover het personeel. Maar als de markt aantrekt, hoeven er minder mensen weg”.