Deelraadsvoorzitter treedt af na conflict

ROTTERDAM, 12 DEC. De voorzitter van de Rotterdamse deelgemeenteraad Feijenoord, D. van Puffelen, heeft gisteren bekendgemaakt dat hij aftreedt. Van Puffelen lag met zijn eigen PvdA in de clinch omdat hij weigerde met ziekteverlof te gaan.

PvdA-fractievoorzitter W. Lembke en de deelraadsleden B. Mus en G. Kooreman lieten afgelopen donderdag verstek gaan bij de deelraadsvergadering, en kondigden aan ook vandaag niet te verschijnen bij de begrotingsbehandeling. Zij protesteerden daarmee tegen het feit dat Van Puffelen in weerwil van een afspraak niet met ziekteverlof ging om zijn overspannenheid te boven te komen. In plaats daarvan had de deelraadsvoorzitter het interne conflict aangekaart bij het gewestelijk afdelingsbestuur van de PvdA.

Van Puffelen was dit jaar vaak in conflict met zijn ambtenaren en zijn ambtelijk secretaris. Daardoor werden er procedurefouten gemaakt en arriveerden stukken vaak te laat in de deelraadscommissies die Van Puffelen voorzat.

Volgens fractievoorzitter Lembke was de voornaamste oorzaak dat de deelraadsvoorzitter door overspannenheid “een prikkelbaar, doorgedraaid en gestresst mens” was geworden. Anderen verweten hem dat hij zich slecht presenteerde, niet tegen kritiek kon en zich niet aan afspraken hield.

In oktober kwam men onderling overeen dat de deelraadsvoorzitter na de begrotingsbehandeling enige tijd rust zou nemen. Lembke meldde dit naar eigen zeggen ook bij het afdelingsbestuur, met de toevoeging dat men de zaak liever in alle rust wilde afhandelen. “We wilden hem graag houden”, aldus Lembke. “Maar dan moest hij wel aanspreekbaar zijn. Nu hij dit conflict bij het afdelingsbestuur heeft aangekaart, is voor iedereen de maat vol.”

Feijenoord is pas sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar een volwaardige deelgemeente. Van Puffelen, tot die tijd raadslid voor de PvdA in Rotterdam, zou het eerste jaar te veel hooi op zijn vork hebben genomen.

Van Puffelen zelf was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar. Deelraadsbestuurder H. van den Brûle neemt voorlopig diens taken als voorzitter waar.