Curatoren claimen bij topmanagers 600 mln

ROTTERDAM, 12 DEC. Bestuurders en commissarissen van failliete Nederlandse bedrijven worden bedolven onder een stroom van persoonlijke schadeclaims. Curatoren en aandeelhouders van failliete ondernemingen hebben inmiddels bij hen voor ruim 600 miljoen gulden claims gedeponeerd.

Dat blijkt uit informatie over het verloop een twintigtal grotere faillissementen van de afgelopen jaren. Daaronder zijn verschillende bedrijven die aan de Amsterdamse effectenbeurs waren genoteerd, zoals Infotheek (automatisering), Textlite (zaktelexen) en Verto (staalkabels).

Ook andere bestuurders lopen grotere risico's. Drie bestuurders onder wie ex-Akzo-topman Loudon, van de Stichting Wereldruiterspelen die vorig jaar in Den Haag werden gehouden en uitliepen op een financieel debâcle, hebben samen voor 1,75 miljoen gulden schadeclaims geschikt. Dat geld kwam volgens curator mr. A. Leuftink deels van hun verzekeraar en deels uit eigen zak.

De golf van claims heeft aansprakelijkheidsverzekeringen populair gemaakt. Verzekeraar Bloemers Nassau, die deze polissen verkoopt namens een groep van elf verzekeraars, schat dat al meer dan 10.000 polissen zijn afgesloten.

Curatoren maken voor het indienen van gepeperde schadeclaims veel meer dan vroeger actief gebruik van wetgeving om witte-boordencriminaliteit te bestrijden. Hierbij moeten zij nagaan of er gedurende een periode van drie jaar tot aan het faillissement of het uitstel van betaling sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur. Is dat het geval, dan kunnen zij bestuurders voor het totale tekort van de boedel aansprakelijk stellen.

De grootste schadeclaim - van bijna 200 miljoen gulden - is ingediend tegen de voormalige bestuurders van de Nederlandse vennootschappen van de Amerikaanse computermaker Commodore, die vorig jaar op de fles ging. Deze directeuren hebben volgens de curatoren onbehoorlijk bestuur gevoerd omdat zij niet hebben voldaan aan de publikatieverplichtingen voor hun jaarrekening en wellicht ook geen correcte boekhouding hebben gevoerd. Dat laatste weten de curatoren niet zeker, omdat de boekhoudcomputer vlak voor het faillissement verkocht is. In Amerika had Commodore een verzekering tegen persoonlijke aansprakelijkheid tot een bedrag van ongeveer 60 miljoen gulden.

    • Menno Tamminga