Claims na bedrijfsdebâcles

Infotheek (computers) - 95 miljoen gulden.

Van Gils (kleding) - tussen 25 en 100 miljoen gulden.

Textlite (zaktelexen) - 30 miljoen gulden.

Medicopharma (medische groothandel) - geen claims tegen bestuurders ingediend.

Daf (vrachtwagens) - geen claims tegen bestuurders moederbedrijf, eventuele aansprakelijkheid van bestuurders van dochter Daf Finance moet nog beoordeeld worden.

Wereldruiterspelen - voor 1,75 miljoen geschikt.

Ogem (conglomeraat) - geschikt voor onbekend bedrag.

Bredero Bouw (aannemer) - geschikt voor ongeveer 5 miljoen gulden.

Ravast (vastgoedfonds) - Stichting Infimus Lapis Summus onderzoekt nog claims.

Verto - 30 miljoen gulden.

Vie d'Or (verzekeraar) - Stichting claimt tekort in de boedel van 150 à 180 miljoen gulden bij onder meer bestuur, commissarissen, accountant en Verzekeringskamer/overheid.

HCS (automatisering) - curatoren hebben onderzoek naar eventuele aansprakelijkheid bestuur, commissarissen en accouantants nog niet afgerond.

United Dutch (investeringsmaatschappij) - 80 miljoen gulden.

Melia International en Chamotte Unie (investeringsmaatschappijen) - geen geld bij elkaar gekregen voor claims. Curator van Zwitserse grootaandeelhouder van Melia en Chamotte, de Sasea Groep, heeft wel claimprocedure lopen.

Commodore (computers) - 200 miljoen gulden bij bestuurders van Nederlandse vennootschappen.

Tilburgsche Hypotheekbank (bank) - schikkingen met bestuurders en commissarissen voor ongeveer 4 miljoen gulden; er lopen nog claims tegen notarissen.

Manudax (computerhandel) - 9 miljoen gulden.