CAO-akkoord voor personeel landbouw

UTRECHT, 12 DEC. De Voedingsbond FNV en de Industrie- en voedingsbond CNV hebben met de werkgevers van de landbouwfederaties van LTO Nederland een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de landbouw. Vorige week nog liepen de besprekingen over een nieuwe CAO voor de tuinbouw tussen bonden en werkgevers vast. Dat leidde tot het besluit van de bonden om uit het Landbouwschap te stappen.

Voor de 18.000 werknemers in onder andere de akkerbouw en de melkveehouderij moet een overeenkomst worden gesloten met een looptijd van 1 maart dit jaar tot en met 31 december 1997. De delegaties van werknemers en werkgevers zijn daarmee akkoord, maar moeten het onderhandelingsresultaat nog voorleggen aan hun achterban. Een woordvoerder van de FNV verwacht dat daar geen problemen meer uit ontstaan, “maar daar moet je tegenwoordig wel voorzichtig mee zijn”, aldus de zegsman.

Het resultaat bij dit principe-akkoord werd echter in enkele ronden bereikt en de besprekingen liepen aanzienlijk soepeler dan die over de CAO voor de tuinbouw, die bijna tien maanden hebben geduurd. De tuinbouw-CAO had moeten gaan gelden voor 55.000 werknemers.

Bonden en werkgevers zijn overeengekomen dat voor de werknemers in de landbouw 0,6 procent prijscompensatie wordt betaald op 1 januari 1996, met terugwerkende kracht tot juli van dit jaar. Volgend jaar krijgen zij bovendien één procent loonsverhoging. Voor gelegenheidswerkers en mensen in werkvoorzieningsprojecten komt er een aanloopschaal op het niveau van het minimumloon. Daarnaast komt er de mogelijkheid om werknemers zonder ervaring via een aparte loonschaal het wettelijk minimumloon plus tien procent uit te betalen. Daarnaast is afgesproken vanaf volgend jaar de werkweek terug te brengen van 38 naar 37 jaar, waarbij kan worden gekozen voor een werkweek van 40 uur met 20 roostervrije dagen, waarvan tien in de winter en tien in de rest van het jaar. Bovendien voorziet het akkoord in een stimulans voor het scholen van allochtone werknemers.

Er zijn nu binnen de agrarische sector CAO's voor loonwerkers, hoveniers en werknemers in de bloembollensector. De bonden verwachten niet dat er op afzienbare termijn nog een collectieve arbeidsovereenkomst zal komen voor de tuinbouw en de boomkwekerij.