Banken draaien niet op voor strop na computerstoring

ROTTERDAM, 12 DEC. De Nederlandse banken aanvaarden geen volledige aansprakelijkheid voor computerstoringen of fouten in de uitvoering van opdrachten waarvoor derden verantwoordelijk zijn. In de nieuwe algemene bankvoorwaarden die vanaf 1 februari van kracht zijn, wordt deze aansprakelijkheid uitgesloten.

De Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben op het punt van de aansprakelijkheid een agreement to disagree. Over de overige artikelen hebben beide partijen, die in een commissie van de Sociaal Economische Raad over de nieuwe bankvoorwaarden onderhandelden, wel volledige overeenstemming bereikt.

De Consumentenbond is teleurgesteld over het feit dat banken de aansprakelijkheid in de algemene bankvoorwaarden “zeer ongenuanceerd uitsluiten”. Zo moet volgens de belangenvereniging de verantwoordelijkheid voor een storing in het computersysteem door banken “niet bij voorbaat worden afgewezen”. “Banken hebben de plicht goed zorg te dragen voor dit systeem”, meent een woordvoerder.

Volgens adjunct-directeur J. Schoemaker van de NVB sluiten banken aansprakelijkheid uit voor zaken waarop zij geen invloed kunnen uitoefenen. Schoemaker noemt als voorbeelden een stroomstoring, stakingen van het bankpersoneel, internationale conflicten of een storing in het handelssysteem van de beurs, waardoor de orders van een cliënt niet kunnen worden uitgevoerd.

Schoemaker benadrukt dat de banken wel een “zeer serieuze zorgplicht” op zich hebben genomen en dus wel aansprakelijkheid aanvaarden voor fouten die aan de schuld van de bank te wijten zijn. De Consumentenbond betreurt dat de cliënt bij een meningsverschil moet kunnen aantonen dat de bank niet aan de zorgplicht heeft voldaan.

“Je moet als consument precies weten welke stappen je moet nemen om een bank aan de zorgplicht te houden”, aldus de woordvoerder.

De Consumentenbond noemt het voorbeeld van een verzekeringspolis waarvan de dekking wordt geannuleerd als de premie niet op tijd wordt betaald. “Als die premie bij de bank niet op tijd binnenkomt door een staking of een computerstoring zou de bank daarvoor eigenlijk verantwoordelijkheid moeten aanvaarden”, meent de woordvoerder van de Consumentenbond.